Předsedkyně soudního senátu dospěla podle Puci po prostudování trestního spisu k závěru, že obžaloba vedená jako utajovaná informace je v rozporu jak s právem na obhajobu, tak i s transparentností soudního řízení. Proto se obrátila na svůj senát, aby obžalobu neveřejně projednal. Senát pak rozhodl o vrácení věci Městskému státnímu zastupitelství v Praze k odstranění závažných procesních vad.

Zásadním problémem je podle soudu to, že utajenou obžalobu nelze obžalovaným ani jejich obhájcům reálně doručit, aniž tím soud poruší zákonné přepisy o nakládání s utajovanými informacemi. Soud by ji také nemohl nechat v hlavním líčení veřejně přednést. Senát upozornil i na to, že obžaloba není uvedena v příslušné příloze nařízení vlády, která určuje písemnosti, jež lze utajovat.

"Způsob vypracování obžaloby v utajeném režimu je pro soud o to nepřijatelnější, že to vzhledem k povaze daného případu a jeho konkrétním skutkovým parametrům naprosto nebylo nutné," citovala Puci z usnesení. "Ve výrokové části obžaloby nejsou uvedeny žádné údaje, u kterých by byl režim utajovaných informací odůvodněn," dodala.

Utajit lze jen část spisu

V odůvodnění obžaloby sice takové důkazy zastoupeny jsou, to lze ale podle soudu vyřešit tak, že u nich státní zástupce jednoduše odkáže na obsah výpovědí v utajené části spisu. "Bude na místě, aby státní zástupce ve vyšetřovacím spise učinil předmětem utajení pouze ty důkazy, u nichž nelze jinak. Tedy svědecké výpovědi zaměstnanců Bezpečnostní informační služby k metodice a obsahu práce BIS," vysvětlila Puci.

Někdejší šéf Věcí veřejných a bývalý ministr dopravy Bárta čelí obvinění společně s bývalým zpravodajcem Petržílkem od roku 2013. Kriminalisté tvrdí, že o čtyři roky dříve jako majitel bezpečnostní agentury ABL navedl tehdejšího agenta BIS Petržílka, aby vynesl citlivé dokumenty. Ty se týkaly odposlechnutých telefonických hovorů Janouška s Bémem.

Přepisy nahrávek, v nichž se Janoušek s Bémem oslovují "Mazánku" a "Kolibříku", zveřejnila v březnu 2012 Mladá fronta Dnes. Odposlechy odhalují Janouškův vliv na kroky hlavního města pod Bémovým vedením. Deník tehdy uvedl, že BIS nahrávky pořídila v roce 2007.

Bárta i Petržílek vinu ze zneužití pravomoci a ohrožení utajované informace odmítají. V případě prokázání viny jim hrozí až desetileté odnětí svobody.