Podle soudkyně Jitky Stibralové by stát měl nejprve vysvětlit, z jakého důvodu nejprve přenechal budovu v Jeseninově ulici na Žižkově bezplatně, a po nějaké době vyčíslil náklady v řádech tisíců. Stát chce peníze po aktivistech za období od letošního 3. března, kdy jim vypršela smlouva o výpůjčce objektu do začátku října, kdy budovu dostala od státu Správa železniční a dopravní cesty (SŽDC). Podle žalobců se aktivisté bezdůvodně obohatili, když státu neplatili žádný nájem. Podle mluvčího úřadu bylo nájemné stanoveno na základě znaleckého posudku. Žalobce ovšem přiznal, že aktivisté sice platí tisíc korun denně, ale jde o smluvní pokutu a nikoli o nájem.

Objekt byl kolaudován jako zdravotní zařízení 

Zástupce Kliniky i právní zástupce Virtové s žalobou nesouhlasí. Podle zástupce Kliniky Pavla Čižinského ze strany státu ani nebylo možné budovu pronajmout. Navíc posudek, podle Čižinského, vycházel z ceny pozemku a nikoli ceny nemovitosti. I proto s výší stanoveného nájemného nesouhlasí. Navíc je budova podle něj bezcená, zato pozemek je prodejný spíše jako stavební parcela. 

Soudkyně se také ptala, proč nebyla vlastně smlouva aktivistům prodloužena. Žalobce uvedl, že objekt byl kolaudován jako plicní zdravotnické zařízení, o čemž stát v době uzavření smlouvy nevěděl a platné kolaudační řízení stát nemá. Soud bude v projednávání případu pokračovat v listopadu, kdy vyslechne ředitelku majetkového odboru úřadu.