V Praze 8 soud částečně vyhověl oběma stížnostem, z nichž jedna byla rozhodnuta minulý týden, druhá v pondělí. Obě napadaly umístění Petra Jílka jako pátého náhradníka uskupení Patrioti pro Prahu 8. V obou případech dal soud navrhovatelům za pravdu a umístění Jílka zrušil, protože měl v den voleb bydliště v jiné městské části. Navrhovatelé se také domáhali neplatnosti voleb v Praze 8, to však soud zamítl. Kromě pořadí náhradníků se tak těmito rozhodnutími soudu nic nemění.

Soud také vyhověl stížnosti proti volbám v Praze 4, kde po přepočtení hlasů zrušil mandát Zdeňku Pokornému (Společně pro Prahu 4) a nově jej přiřkl Janu Hušbauerovi (ANO). Koalice, kterou utvořili uskupení Společně pro Prahu 4, Praha 4 Sobě a Piráti, tak přišla o jeden mandát. I tak jí v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu zůstala většina 24 hlasů. Druhou stížnost na volby v Praze 8 soud zamítl.

Nejvíce stížností bylo doručeno na volby v Praze 10, kde musel soud vypořádat šest návrhů na neplatnost. Žádnému z nich nevyhověl. Zamítl i stížnosti podané proti volbám do zastupitelstva hlavního města a zastupitelstev Prahy 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 19, 22 a Suchdola. V některých případech kvůli tomu, že nebyl podán důkaz, který by svědčil o rozsáhlé chybovosti při sčítání hlasů, jindy kvůli tomu, že stížnost nepodala oprávněná osoba.

Podle zákona musí primátor či starosta městské části do 15 dnů od zveřejnění definitivních výsledků voleb svolat ustavující jednání zastupitelů, ovšem pouze v případě, že volby nikdo soudně nenapadne. V takovém případě začne platit 15denní lhůta na svolání zastupitelstva až ode dne nabytí právní moci rozhodnutí soudu o posledním z podaných návrhů.