"Předseda Městského soudu v Praze nařídil hloubkovou kontrolu spisového materiálu v této věci, a to s ohledem na možné průtahy řízení," řekla mluvčí bez dalších podrobností. Rozhodnutí o zastavení procesu nyní může napadnout pouze nejvyšší státní zástupce.

Nová tříletá promlčecí lhůta

Podle obžaloby advokáti svým nájemníkům v pražské Lopatecké ulici postupně znemožnili vytápění bytu, koupání, dodržování hygienických potřeb či praní prádla. Na zastavení jejich stíhání v říjnu upozornil server idnes.cz. Z Pytlounova usnesení, které nyní ČTK získala, vyplývá de facto to, že pravomocnému rozsudku se lze vyhnout, pokud obžalovaný není dostatečně dlouho zdráv a zároveň trvá na své osobní účasti u soudního jednání.
Obvodní soud pro Prahu 4 vynesl verdikt, kterým uložil Hnilicové osmiměsíční a jejímu muži o měsíc kratší podmínku, v listopadu 2013. O den později začala běžet nová tříletá promlčecí lhůta, která neplynula pouze při rozhodování Nejvyššího soudu poté, co Pytlounův senát původní verdikt zrušil a věc poslal do přestupkového řízení. Nejvyšší státní zástupce tehdy uspěl s dovoláním podaným v neprospěch advokátů, věc se vrátila městskému soudu k dalšímu projednání a promlčecí doba běžela dál. Podle Pytlouna uplynula letos 13. září. Věc se do tohoto data nepodařilo znovu projednat, ačkoliv poškozená nájemnice soudy opakovaně urgovala.

Znalec dodal posudek v lednu 


Od ledna 2016, kdy se spis vrátil od Nejvyššího soudu, se Hnilicovi k odvolacímu jednání podle Pytlouna nedostavili ani jednou. Loni v únoru Hnilicová vzkázala, že je v pracovní neschopnosti, což doložila lékařskou zprávou. V březnu dokladovali nepříznivý zdravotní stav oba, v květnu znovu. Soud proto přizval znalce, který měl posoudit zdravotní stav obžalovaných a jejich schopnost zúčastnit se jednání.
Znalec posudek dodal až letos v lednu. Konstatoval v něm, že oba Hnilicovi sice jisté zdravotní problémy mají, soudu se ale účastnit mohou. Z únorového jednání se však pro změnu omluvil obhájce Hnilicových s tím, že musí hájit jiného klienta. V dubnu zasedání zmařila omluva Hnilicové - advokátka byla opět v pracovní neschopnosti, tentokrát poté, co dostala anonymní dopis a vypovídala k němu na policii. V červnu poslali neschopenky oba obžalovaní. V červenci se zase nemohli dostavit znalci, kteří jim zpracovali nové posudky - byli totiž na zahraničním zájezdě. A v září se žádné jednání konat nemohlo, protože jeden z obhájců byl nejdříve na dovolené a potom na operaci.

Soud provedl rozsáhlé šetření 

Pražský vrchní soud Pytlounovi letos v červnu naznačil, že by na Hnilicovy mohl uvalit vazbu, jestliže by zjistil, že v době údajných zdravotních problémů chodí jako advokáti zastupovat klienty k jiným soudům. "Soud provedl ve věci rozsáhlé šetření, přičemž žádné takové skutečnosti či poznatky zjištěny nebyly," poznamenal soudce v usnesení o zastavení stíhání. Žádné podrobnosti ohledně toho, v čem konkrétně šetření spočívalo, neuvedl.
Pravomocný odsuzující rozsudek by pro Hnilicovy mohl znamenat i to, že by nadále nesměli vykonávat advokátní praxi. Česká advokátní komora vyškrtává ze seznamu advokátů ty, kteří byli odsouzeni za úmyslný trestný čin, pokud jejich trestná činnost ohrožuje důvěru v řádný výkon advokacie.