Obraz si nárokovala farnost Veverská Bítýška. Farář ve Veverské Bítýšce Marek Hlávka novinářům řekl, že nyní bude nutné počkat na písemné vyhotovení rozsudku a také na to, co udělá Národní galerie. „Podle toho se poradíme s právníkem a učiníme další kroky," uvedl. Připomněl, že jde teprve o rozhodnutí soudu první instance.

„Žalovaná Národní galerie považuje výklad zákona soudem prvního stupně, dle prozatím podaného stručného ústního odůvodnění, za nedůvodně rozšiřující," uvedla mluvčí. Národní galerie se zřejmě odvolá. „Definitivní rozhodnutí o podání odvolání však žalovaná učiní až po doručení písemného vyhotovení rozsudku," sdělila. Národní galerie podle ní nebrání narovnání křivd způsobených totalitními režimy. Jako správce státního majetku je však povinována nechat v případě pochybností rozhodnout nezávislý soud, dodala Ježková.

Obě strany se před zahájením soudního sporu na vydání obrazu nedohodly. Podle právního zástupce církve Františka Severina galerie před podáním žaloby odmítla nabídku, že dostane obraz na 50 let do bezplatné výpůjčky za to, že uzná jeho vlastnictví církvi. NG obraz nevydala, protože se podle jejího názoru nepodařilo bez pochyb prokázat vlastnictví díla.

Podle Národní galerie obraz nespadá pod zákon o restitucích, který napravuje křivdy způsobené komunistickým režimem v letech 1948 až 1989, protože byl ve vlastnictví státu již před tímto obdobím. S tím však soud nesouhlasil. Církev zase argumentovala tím, že neexistuje od poloviny 18. století do roku 1958 dokument, podle kterého by o toto dílo přišla.

Madona z Veveří je datována před rokem 1350 a je připisována malíři z okruhu Mistra vyšebrodského oltáře. Do roku 1938 zdobila kostelík na hradě Veveří, který plnil ve středověku funkci farního chrámu pro osadu u zeměpanského hradu a širší okolí. V současnosti je pro veřejnost uzavřený.

Obraz se na konci 30. let minulého století v souvislosti s politickými událostmi ocitl v držení Ředitelství státních lesů a statků v Rosicích, ministerstva zemědělství a lesního hospodářství. V roce 1958 jej získala Národní galerie v Praze.