Rezidence spíše podobné hradu, či vlastně supermodernímu zámku, z níž Krejčíř v roce 2005 policistům utekl do světa. A jeho aktivity v současné době zaměstnávají polici a soudy v Jihoafrické republice.

Otázka z úvodu se pochopitelně nevztahuje na Krejčíře, ba ani na jeho manželku Kateřinu, která v Jihoafrické republice musela odevzdat cestovní pas. Týká se podnikatelovy matky, Naděždy Krejčířové, předvolané jako svědkyně, která opakovaně na jednání soudu nedorazila. Tentokrát se dostavila, ale její svědectví nic nezměnilo. Soudce Lubomír Křikava mu totiž neuvěřil.

Ale popořádku. V souvislosti s domem v Černošicích se soud zabýval žalobou Kateřiny Krejčířové, v katastru nemovitostí vedené jako vlastník, na vyřazení vily z exekuce proti jejímu manželovi Radovanovi. Ta souvisí se zhruba 48milionovým dluhem za dávnou trasankci s akciemi otrokovické teplárny. S žalobou ale Krejčířova manželka neuspěla. Křikava ji nepravomocně zamítl; ještě je ale možné odvolání ke Krajskému soudu v Praze.

Nemovitosti jako dar? 

Krejčířova manželka se domáhala vyřazení vily z exekuce s tím, že jde o výhradně její vlastnictví. Nemovitost prý pořídila za peníze, které výlučně ona dostala v roce 1998 darem od rodičů svého muže, Lamberta a Naděždy Krejčířových. A protože se tak stalo v době po zúžení společného jmění manželů, nelze nemovitost zahrnout do exekuce.

Za pravdu jí dalo i pondělní svědectví Naděždy Krejčířové. Ta potvrdila, že 23 milionů korun v hotovosti prý její manžel Lambert předal snaše na nákup domu - a to kvůli tomu, že syn Radovan měl už tehdy oplétačky se zákonem a skončil i ve vazbě. Společně tak postupovali proto, aby v případě, že by se s ním něco stalo, mohla snacha s vnukem v domě zůstat.

Soudce Křikava ale neuvěřil. Účelová a připravená výpověď, konstatoval s argumentem, že zatímco tyhle podrobnosti si svědkyně pamatuje až překvapivě dobře, jiná fakta týkající se syna si nevybavila. Výpověď proto považuje za nevěrohodnou. Připomněl také následné úpravy spojené s několikanásobným navýšením ceny nemovitosti.

Dům navíc může být podle soudcova názoru do exekuce zahrnut i po zúžení společného jmění manželů. Ani v případě, že by aktuální rozhodnutí nabylo právní moci, to ale neznamená, že dnes poněkud zanedbaná černošická vila by byla prodávána v dražbě. To záleží na rozhodnutí exekutora.