Všichni zadržení se rodinného podniku aktivně účastnili. Konkrétně hlavní organizátor zajišťoval a financoval jeho chod, rozhodoval, co který člen skupiny bude dělat a o co se bude starat. Tomuto bossovi činnost vynášela tolik, že si krom jiného mohl dovolit například osobního řidiče, který ale měl paradoxně vysloven zákaz řízení, neboť nebyl nikdy držitelem řidičského průkazu, a navíc mu byl také zákázán pobyt na území hlavního města Prahy.

Šéf celé party rozhodoval i o tom, kolik který člen skupiny vyrobeného pervitinu dostane jak k distribuci, tak pro vlastní potřebu. Všichni totiž byli buď občasnými, nebo pravidelnými uživateli drogy. S vydělanými penězi nakládali po svém. Krom běžných životních potřeb je utráceli na hracích automatech nebo za návštěvy erotických podniků doslova všeho druhu. Část peněz ovšem neopomněli „otáčeli“ znovu a znovu ve svém businessu.

„Vyvařili" si čtyřicet milionů


Rodina se činila zhruba od června minulého roku. „Vařilo" se minimálně dvakrát týdně, a při těchto varech bylo vždy vyrobeno od půl do jednoho kilogramu drogy. To představuje výdělek až čtyřicet milionů korun.

Během zásahu kriminalisté zajistili právě používanou varnu, padesát gramů již hotového pervitinu, půl kilogramu polotovaru této látky a finanční hotovost ve výši bezmála dvě stě tisíc korun.

Všech devět zadržených je v tuto chvíli obviněno z trestného činu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, za což jim v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na deset let, neboť jsou stíháni jako organizovaná skupina. A jelikož mají všichni obvinění trestní minulost drogového, majetkového, ale i násilného charakteru, jsou všichni stíháni vazebně.

Kriminalisté spolupracují i s dalšími jinými subjekty, jako je například odbor sociálně-právní ochrany dítěte. Obvinění totiž v bytech, kde vyráběli drogu, vychovávali i své nezletilé potomky útlého věku.