"V říjnu strážníci řešili celkem 9806 případů porušení krizových a mimořádných opatření. Příkazem na místě uložili 732 pokut v celkové výši 307 tisíc korun, správním orgánům oznámili 386 případů a zbytek vyřešili domluvou," informoval ředitel Městské policie Praha Eduard Šuster.

Nejvíce případů - 6599 - souviselo s MHD a souvisejícími prostory. Uloženo bylo zde 354 pokut celkem za 95 500 korun, správním orgánům bylo oznámeno 111 případů a zbytek byl vyřešen domluvou.

Kontroly se dotkly i provozoven, restaurací, barů, obchodů a nákupních center. Ani zde nebylo vždy vše v pořádku. V říjnu zde bylo řešeno celkem 343 případů porušení krizových a mimořádných opatření. Padlo 117 pokut celkem za 109 tisíc korun, správním orgánům bylo oznámeno 23 případů a zbytek byl vyřešen domluvou.

Zákaz shlukování, volného pohybu a vycházení byl zjištěn celkem v 486 případech. V této souvislost bylo uloženo 80 pokut ve výši 25 700 korun, správním orgánům bylo oznámeno 69 případů a zbytek byl opět vyřešen domluvou.

Poměrně nejdrsněji vychází přístup pražských strážníků u poměru uložených pokut či oznámení správním orgánům a použití domluvy k zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích.  "V říjnu řešili celkem 386 případů porušení tohoto nařízení. Uložili 143 pokut celkem za 63 400 korun, správním orgánům oznámili 108 případů a domluva připadla na zbylé případy," doplňuje šéf strážníků Eduard Šuster.