Hledá se silný vůdce

„Tehdy jsme zasáhli právě včas, výzvykervačkámmyslel mladík velmi vážně,“ řekl Deníku šéf pohotovostní motorizované jednotky Jaroslav Knížka. Uniformovaní policisté ještě netušili, že obvykle neškodní křiklouni s proklamačními hesly se v metropoli začínají sdružovat a utvářet zcela nové hnutí zvané Reinhard. Cožmábýt obdoba rozpadající se rádoby tajné „partaje“ Bílá síla. „Extremistické skupiny jsou na našem území včetně hlavního města zatím nekompaktními hnutími, které řeší základní problém. A ten je v hledání silné osobnosti, ke které se pak všichni přikloní. Jinými slovy, ultrapravice dosud působí chaoticky a větší nebezpečí nehrozí. Což se ale může rychle změnit,“ řekl Deníku informační zdroj z tajných služeb pro boj s extremismem.

Otázka údajného vzniku seskupení Reinhard s ambicemi většího vlivu v ultrapravici může proto dostat rychlou odpověď. Mezi extremisty nejznámější Národní fronta tak velmi záhy může dostat vážného konkurenta a rivalita mezi seskupeními se nijak zvlášť nepřipouští. Rodící se hnutí Reinhard podle informovaných zdrojů už nechce stavět na chatrných základech pouhého křiku při významných státních příležitostech. Absolutní odevzdanost a osobní zápal pro „dobrou věc očisty se sympatiemi národa “ je záměr zatímutajenýchvůdců, z nichž vzejdejeden,kterýbypakmohl až nebezpečně ovlivnit široké vrstvy frustrovaných a bezprizorních lidí. „Historie se opakuje tam, kde se nepoučí z její minulosti,“ uzavřel informační zdroj z tajných bezpečnostních služeb.