Má se řešit další z již celé řady námitek podjatosti soudu – tentokrát v souvislosti s příbuzenským poměrem soudce Pacovského a jeho strýce: advokáta Michala Pacovského, který v květnu Rathovi podepsal dohodu o zastupování na základě plné moci (byť se pak v jednací síni vůbec neobjevil a oba muži vedli přes média slovní přestřelku o tom, na čem se vlastně dohodli či nedohodli a kdo koho oklamal; případem se zabývá i advokátní komora).

Sám Rath námitku Marcely Ondřejové (kterou mu soud jako advokátku určil z moci úřední, když se obžalovaný po odstoupení Pacovského ocitl bez právního zástupce) vidí jako standardní postup. V debatě s novou advokátkou se prý shodli, že se předseda senátu měl z jednání vyloučit sám – a to přímo ze zákona.

Sama advokátka Ondřejová u Pacovského senátu neuspěla s opakovanými žádostmi o prodloužení lhůty na seznámení se spisem. Soud je zamítl s tím, že lhůta poskytnutá od konce května do 13. července, kdy by hlavní líčení mělo pokračovat, je dostatečná; úměrná rozsahu spisu i aktuální fázi hlavního líčení. Právě 13. července by Ondřejová měla v Rathův prospěch přednést závěrečnou řeč před poradou senátu o rozsudku.

Obžalovaný, který nyní působí jako praktický lékař a podnikatel v Hostivici na Praze-západ, v uplynulém týdnu naznačoval, že by mohla vzhledem k časové tísni odstoupit z obhajoby. Spekulace pak ale utnula Ondřejová svým vyjádřením, že k přednesu závěrečné řeči bude příští týden v pondělí připravená.

Změny v právním zastoupení nechystá

Rath nicméně vidí jako problém, že v té chvíli nemůže být detailně seznámena se všemi údaji ve spisu a s jeho přílohami, obsahujícími i rozsáhlé policejní odposlechy, prostorové i telefonní, jimž je v kauze přisuzován stěžejní význam. Mohl by tak překvapit třeba tím, že by si místo Ondřejové přivedl jiného advokáta na plnou moc, který by dostal přednost před obhájkyní přidělenou soudem ex offo.

Někdejší hejtman se ale vyjádřil, že změny v právním zastoupení nechystá a nehodlá se vracet k zastoupení Adamem Černým a Romanem Jelínkem, kteří ho hájili předtím, než se na scéně objevil právník Pacovský. Byť s oběma nadále spolupracuje a jak Jelínek, tak Černý ho zastupují v další větvi údajné korupční kauzy, jež je nyní ve fázi přípravného řízení. Ve vztahu k aktuálnímu stíhání, které je ve fázi vrcholícího hlavního líčení, Rath podotkl, že možné, že by oba mohli být slyšeni jako svědci v případném kárném řízení s advokátem Pacovským – což propletenec vztahů a vazeb ještě dále zamotává.

Je možné, že aktuální taktikou obhajoby je nechat hlavní líčení, jež se táhne již od počátku předloňského srpna, „doběhnout" v režii trestního senátu – a následně se zkoušet domáhat nápravy v souvislosti s namítaným porušením práva na obhajobu a tím pádem i ústavou garantovaného práva na spravedlivý proces.