„Předseda senátu účastníkům sdělil, že má osobní vztah k oznamovateli údajné trestné činnosti. Účastníci měli na zvážení, zda podají námitku podjatosti předsedy senátu. Jak státní zástupce, tak obhajoba této možnosti využili a podali námitku podjatosti, zároveň se na místě vzdali práva na podání stížnosti. Dnes už je tedy s určitostí zřejmé, že bude případ řešit jiná předsedkyně senátu, která tohoto soudce zastupuje," řekla novinářům mluvčí pražského městského soudu Markéta Puci.

Opakovaně zneužil své oprávnění 

Případ dostane na stůl soudkyně Lenka Cihlářová. Zatím není jasné, kdy bude moci hlavní líčení začít, soudkyně se se spisem musí nejprve seznámit. Úkolem ÚZSVM je zastupovat Českou republiku v právních sporech týkajících se majetku státu. Úřad tak vystupuje především před soudy a rozhodčími orgány místo jiných organizačních složek státu.
Vaněk úřad vedl v letech 2003 až 2014. Obžaloba tvrdí, že od března 2005 do března 2014 opakovaně zneužil své oprávnění, když z vlastní iniciativy postupně uzavřel několik obsahově stejných smluv s akciovou společností E-Centrum.

Duplicitní sjednané služby 

Firma měla úřadu poskytovat průběžný servis v oblasti public relations, zejména poradenství při vytváření PR strategie, zastupování úřadu na jednáních s médii nebo přípravu podkladů pro mediální výstupy.
Podle obžaloby Vaněk věděl, že sjednané služby jsou duplicitní, pro potřeby úřadu nadbytečné a při jeho činnosti zůstanou nevyužité. Údajně se totiž kryly s činností oddělení komunikace úřadu. Úřad firmě vyplatil celkem 7,1 milionu korun, z nichž společnost odvedla 1,2 milionu jako DPH.

Dokumenty se nenašly 

V případě prokázání viny hrozí Vaňkovi pět až 12 let vězení nebo propadnutí majetku. Firma E-Centrum patří mediálnímu magnátovi Michalu Voráčkovi. Po obvinění Vaňka řekl Hospodářským novinám, že společnost poskytovala úřadu poradenství ohledně arbitráží. Vyvádění peněz z ÚZSVM tak popřel. Deník tehdy uvedl, že v archivech úřadu se od firmy nenašly žádné konkrétní dokumenty.