Letošek přitom není výjimkou; také loni pražští strážníci se psy pomáhali pátrat po lidech ztracených v lesích a prohledávali sutiny zřícených domů i mimo území hlavního města. Do akcí jsou nasazováni na žádost Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, spolupracují také na pátracích akcích s Policií ČR, připomněla Irena Seifertová z centrály pražských strážníků. „Jen za letošní rok byli strážníci městské policie ze strany generálního ředitelství hasičů povoláni a nasazeni již do 8 záchranných akcí ze 13; loni se pak jednalo o 6 případů z 22, kdy strážníci se psy pomáhali," konstatovala.

V případě nutnosti by byl možný výjezd psovodů a jejich svěřenců i do zahraničí. Všichni příslušníci záchranné kynologické skupiny jsou totiž také členy českého USAR týmu. V něm kynologové působí společně s hasiči a záchranáři, připraveni vyrazit kamkoli ve světě, kde by bylo třeba akutní pomoci při vyhledávání, vyprošťování a ošetřování osob uvězněných v sutinách zborcených budov – ať už po zemětřesení či jiné přírodní katastrofě, nehodě nebo úmyslně spáchaném zločinu.

Kynologové v řadách strážníků

Útvar psovodů s působností po celém území metropole (na rozdíl od většiny dalších složek s organizační strukturou podle jednotlivých obvodů) má pražská městská policie již od roku 1992.

V roce 2004 začala v rámci tohoto útvaru pracovat také záchranná kynologická skupina. Právě její členové se podílejí na záchranných akcích i mimo území metropole.

Aktuálně v rámci útvaru působí 21 psovodů. Pětice z nich jsou strážníci-záchranáři. Dalších 16 slouží v hlídkové službě a společně se svými svěřenci denně v ulicích metropole dohlížejí na veřejný pořádek. Asi nejviditelnější je jejich nasazení v rámci bezpečnostních opatření při sportovních utkáních či demonstracích. V ulicích jsou ale nasazeni každodenně – a k jejich úkolům patří mimo jiné také dohled v oblasti hřbitovů, chatových osad, zahrádkových kolonií a dalších lokalit, které mohou výt vnímány jako „krizové".