Z milionu loni řešených přestupků – přesně se strážníci v roce 2016 zabývali 1 055 163 skutky, což je o 43 932 méně než předloni – nicméně přestupky v dopravě nadále představovaly dominantní většinu. Bylo jich 904 447 – meziročně o 60 423 méně (což představuje šestiprocentní pokles).

Naopak o 16 491 (o 12 procent) se zvýšil počet ostatních činů. Počet přestupků proti veřejnému pořádku, porušení městských vyhlášek či třeba takzvaného tabákového zákona se loni vyšplhal na 150 716.

Čtěte také: Pražští strážníci v loňském roce řešili přes milion přestupků

V průměru nekázeň v dopravě řešená pokutou přišla na tři stovky

Čtvrt milionu přestupků bylo loni vyřešeno domluvou, na blokové pokuty došlo ve 187 743 případech. Konkrétně za přestupky v dopravě jich loni pražští strážníci vyměřili 153 128 (proti předloňsku to představuje pokles o 9698) dohromady za 46,5 milionu korun (i zde je pokles, a to o 3,2 milionu). Přestupky proti veřejnému pořádku a další skutky byly loni pokutovány ve 34 615 případech (ve srovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 5617) – a šlo v nich dohromady o 21,5 milionu korun (zvýšení o 6,6 milionu).

V průměru tedy nekázeň v dopravě řešená pokutou přišla na tři stovky, zatímco u ostatních prohřešků šlo o dvojnásobek: 621 Kč. Celkový součet pokut dosahuje 68 milionů korun – nárůst dosahuje 3,4 milionu. „Na místě bylo zaplaceno 88 procent blokových pokut," poznamenal ředitel Šuster. Ty nejzávažnější skutky ovšem končí ve správním řízení, kde jsou sankce podstatně citelnější.

Auta hlídají automaty

Dopravní prohřešky motoristů se často ke strážníkům dostávají prostřednictvím elektronických sledovacích systémů. Ze 273 580 případů odhalených překročení rychlosti jich naprostou většinu zaznamenaly automatizované měřiče. Sami strážníci jich zachytili jen 1240. A třeba ze 6111 přestupků v modrých zónách placeného stání, které byly od srpna nově zavedeny na území Prahy 5, 6 a 8, jich strážníci poté, co byli na místo přivoláni, sami řešili jen 366.

U zbývajících 5745 ani nebyli na místě. Odhalila je a nafotila monitorovací auta, která oblastí projíždějí. Mimochodem – také jste na podzim zaznamenali debaty o tom, jak lze na tuhle techniku vyzrát zakrytím registrační značky? Takové snahy se skutečně objevily – ovšem dlouho nevydržely. Případů zakrytých, chybějících nebo úmyslně znečištěných značek předávali strážníci do správního řízení 87.

Čtěte také: Dálnice nabízejí odtahy zadarmo. Ale jen některé

Odtahů výrazně ubylo

S velkou citlivostí vnímá veřejnost odtahování aut. Pražský radní po oblast bezpečnosti a prevence kriminality Libor Hadrava (ANO) připomněl, že se uplatňuje snaha k takto drastickému opatření nepřistupovat zbytečně. „Loni bylo nařízeno pět tisíc odtahů vozidel představujících překážku v silničním provozu a deset tisíc ze zón placeného stání," konstatoval.

Celkem loni na území hlavního města došlo na 16 795 odtahů, což je o 6394 méně než v roce 2015. Takzvaných botiček nasazovali strážníci na kola aut 27 483 – a byl zaznamenán meziroční nárůst o 1325. Jak se tedy rýsují trendy? U odtahů aut došlo k poklesu vyjádřenému 28 procenty, u „technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla", jak se botičky správně nazývají, zaznamenala statistika pětiprocentní nárůst.

Přestupky. Infografika.

Více kontrol taxikářů odhalilo méně problémůV centru pozornosti se ocitli zvláště rušitelé nočního klidu a žebráci. Odhalených případů porušování městských vyhlášek loni výrazně v metropoli přibylo. Pražští strážníci zaznamenali meziroční nárůst o více než 12,5 tisíce, celkový počet převýšil 57 tisíc.
O tři tisícovky vzrostl počet neoprávněných záborů veřejného prostranství, jichž bylo zjištěno přes 19 tisíc – a příliš k třítisícovému nárůstu nechybí ani u rušení nočního klidu, řešenému ve 20 519 případech. Tenhle nárůst ovšem neznamená, že by se situace zhoršovala, upozorňuje ředitel pražské městské policie Eduard Šuster. „Souvisí to s tím, že se tomu strážníci více věnují – hlavně v centru," poznamenal. Kupodivu se o více než tisícovku snížil počet porušení tabákového zákona: takových případů loni strážníci řešili přes 15,5 tisíce, přičemž z valné většiny se jednalo o kouření na místech, kde je to zakázáno. Velmi sledované bývají v činnosti strážníků kontroly taxikářů. Těch loni proti minulým letům výrazně přibylo, přesto se snížil počet odhalených nedostatků. Kontrol se uskutečnilo 48 282 (což představuje nárůst o více než třetinu; přesně o 13 027). Padlo při nich 2354 pokut (proti předloňsku o 423 méně) dohromady v objemu necelého milionu: přesný součet dosahuje částky 942 550 korun (meziroční pokles dosahuje 133 950 Kč). Dalších 489 případů bylo oznámeno do správního řízení (i zde je úbytek, a to o 163). Se značnou pozorností veřejnost vnímá zásahy proti žebrákům. Proti předloňsku jejich počet loni vzrostl o 2020 a vyšplhal se na 5399. Osob podezřelých ze sprejerství bylo dopadeno 130 – o 62 více než předloni. Zdá se přitom, že podobný trend bude pokračovat: letos už jich strážníci předávali policistům dvě desítky. Takzvaného buskingu (tedy vystoupení pouličních umělců), o němž se během loňského roku svedlo tolik diskusí, se týkalo 215 odhalených přestupků. Zde meziroční srovnání chybí, busking se sleduje až od počátku loňského března. „Zpočátku jsme se snažili o informativní a vstřícný přístup," uvedl ředitel Šuster. S tím, že na pokuty, či dokonce na předání věci do správního řízení došlo pouze v případech opakovaného jednání nebo v situacích, které se ocitly za hranou slušnosti. V naprosté většině prý u pouličních umělců postačila domluva spojená s vysvětlováním.

Čtěte také: S nabídkou úplatku opilý řidič neuspěl

Většina zvířat v kotcích nezůstalaNejen zájem o lidi, ale také starost o zvířata. I to mají v popisu práce strážníci a zaměstnanci městské policie v hlavním městě. Zajišťují provoz hned dvou útulků pro opuštěná zvířata: v Troji a v Dolních Měcholupech. Ty loni přijaly celkem 3593 zvířat.
Psů bylo 1998 (o 168 méně než předloni) – přičemž 1779 přivezla odchytová služba, jejíž fungování strážníci také obstarávají. Původní majitelé si vyzvedli 1336 psů, dalších 624 se dostalo do náhradní péče. Koček bylo přijato 1337 (meziroční srovnání ukazuje nárůst o 41) – a o zajištění 835 z nich se postaraly týmy odchytové služby. Zpátky majitelům bylo vráceno 130 koček, do náhradní péče se jich podařilo umístit 648. V případech přemnožení koček v určité oblasti se také konají odchyty – a po kastraci jsou zvířata vypuštěna zpátky do přírody. Takových byla loni rovná stovka. Nový domov pro kočky i psy se loni dařilo nacházet poněkud méně úspěšně než o rok dříve. Ve srovnání s rokem 2015 se v případě psů podařilo umístit do náhradní péče o 35 hafanů méně. U koček je rozdíl ještě citelnější: 223. Jiných zvířat (ať už jde dejme tomu o hady, nebo třeba i o zaběhlého koně) se do útulku loni dostalo 258. Odchytáři městské policie se také starají o asanaci. Loni odváželi 1298 těl uhynulých zvířat (v meziročním srovnání o 114 více). Dohromady se jednalo o 8,7 tuny kadáverů.