Pod Obvodní soud pro Prahu 2 dlouhodobě spadají veškeré trestné činy spáchané v hlavním městě porušením silničního, železničního, leteckého či plavebního provozu včetně trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Úřad chce vyšetřování rozložit mezi dvě instituce

V jiných větších městech obdobná specializace neexistuje a podle ministerstva k ní není důvod ani v Praze. Úřad proto chce vyřizování dopravních trestných činů stejnoměrně rozložit mezi všechny obvodní soudy a obvodní státní zastupitelství v Praze.

„Trestné činy související s dopravou v naprosté většině případů nebývají příliš složité ani skutkově, ani právně, a lze je řešit poměrně rychle ve zkrácené formě trestního řízení, trestním příkazem," uvedlo ministerstvo v důvodové zprávě. Dodalo, že pachatelé těchto trestných činů většinou spolupracují s policií a projevují snahu řešit i náhradu způsobené škody.

Havlín a Fiala byli odsouzeni 

Připomnělo také případ soudce Obvodního soudu pro Prahu 2 Ondřeje Havlína a jeho kolegy z obvodního státního zastupitelství Františka Fialy. Havlín si od dubna odpykává pět let a tři měsíce vězení za korupci a nezákonné ovlivňování trestního řízení především ve prospěch opilých řidičů.

Také Fiala dostal nepodmíněný trest, a to tři roky a deset měsíců. „Nelze vyloučit, že rozsah trestné činnosti byl ovlivněn tím, že u Obvodního soudu pro Prahu 2 jsou koncentrovány trestné činy v dopravě," napsalo k tomu ministerstvo.

Čtěte také: Osm právníků získalo medaile Antonína Randy