Pražané, kteří by mohli být obviněni z trestného činu nedovoleného ozbrojování, houfně využívají amnestie.Díkyté mohouodevzdávají ilegálně držené zbraně, aniž by se museli pbávat postihu.

„Do poloviny března letošního roku odevzdali celkem 203 zbraní a téměř jedenáct set kusů nábojů,“ informovala mluvčí pražské policie Andrea Zoulová.

Vedle běžných zbraní, jako jsou kulovnice a perkusní revolvery, skončilo v rukou policistů i jednadvacet brokovnic, samopal a dokonce dva granáty.

„Policie po převzetí zbraně ověřuje, zda zbraň neprochází policejními informačními systémy, aby zjistila případného vlastníka zbraně, a vyhlásí pátrání po původu odevzdané zbraně. Poté zbraň předá ke kriminalistické expertíze k vyloučení podezření, že s touto zbraní byl v minulosti spáchán trestný čin nebo přestupek. Jsou-li výsledky šetření negativní, považuje osobu, která zbraň odevzdala, za jejího vlastníka. Ten, kdo odevzdal zbraň, může za zákonných podmínek ve lhůtě do dvou měsíců ode dne jejího odevzdání do úschovy, požádat o vydání příslušných dokladů opravňujících k jejich držení,“ doplnila Zoulová.