A sice především uvnitř historického jádra metropole. Preferuje zde naopak hromadnou přepravu, chůzi, případně cyklistiku.

Ve chvíli, kdy bude dokončen tunelový komplex Blanka, zažijí nejspíš oba tábory šok. Rušné centrum, které dennodenně blokují nekonečné kolony, by se mělo podle záměru magistrátu radikálně proměnit. Projet tudy autem bude zřejmě značný problém.

Více přechodů i semaforů, či zúžené vozovky v místech, kde v současné době denně projíždí tisíce aut. To jsou prostředky, kterými se Praha bude snažit odradit většinu řidičů, kteří dnes využívají komunikace v centru především k tranzitu.

Otázkou zůstává, kdy bude gigantická stavba za bezmála čtyřicet miliard připravena alespoň ke zkušebnímu provozu. Ani včerejší jednání před rozhodčím soudem, kde se magistrát s Metrostavem přou o neproplacené faktury za práce na Blance, respektive o platnost smluv mezi Prahou a stavební firmou, nepřineslo rozuzlení.

Líčení má pokračovat 1. dubna. Do té doby zasedne i městské zastupitelstvo. Je tedy čím dál méně pravděpodobné, že by se Blanku podařilo dokončit ještě na konci léta, jak stále deklarují politici?

Fiktivní součásti dopravního řešení

Severní a jihovýchodní část Pražského okruhu, Vysočanská, Břevnovská, či Radlická radiála, nebo pokračování tunelu Blanka s pracovním označením Blanka II, či alespoň náhradní varianta tunel pod přetíženou ulicí V Holešovičkách. To jsou podstatné, avšak zatím stále jen fiktivní součásti celopražského dopravního řešení. Zda-li tyto dlouhodobě připravované dopravní stavby budou vůbec kdy dokončeny, není jisté.

V Praze totiž není jisté ani to, zda a kdy budou vpuštěny automobily do téměř hotového tunelového komplexu Blanka, který daňové poplatníky má stát bezmála čtyřicet miliard korun. Přesto už existuje nástin dopravní strategie. Ta má za cíl výrazně utlumit automobilovou dopravu v centru metropole. Samozřejmě ruku v ruce se spuštěním tunelu Blanka alespoň do zkušebního provozu.

Doslova jako čert kříže by se měli bát data otevření tunelového komplexu ti řidiči, kteří jsou zvyklí jezdit po stávajících povrchových komunikacích do centra „pohodlně" vozem. Dvojnásobně se to týká řidičů, pravidelně projíždějících skrz centrum s cílem mimo historické jádro hlavního města.

Expert: Tunely mohou zkolabovat

Podle dopravních expertů z ČVUT je to smělý, avšak nedotažený plán. Například Petr Moos již dříve varoval, že dokud nebude vyřešená návaznost tunelu Blanka na ulici V Holešovičkách, mohla by doprava v Praze, v souvislosti s případným zklidněním centra, dočista zkolabovat. „Už teď je komunikace V Holešovičkách vytížena takřka na maximum," připomněl Moos.

Za předpokladu, že by se doprava zde, jako ve zúženém hrdle lahve zasekla, zastaví a uzavře se Blanka, ale i další tunely. To by znamenalo neprostupné kolony u vjezdu do tunelů na Smíchově, v Břevnově, ale i na Letné, či na příjezdových komunikacích na západě i východě Prahy.

Jak již Pražský deník minulý týden upozornil, magistrát vážně zvažuje, že čtyřproudovou komunikaci V Holešovičkách, kudy nyní projede 50 až 60 tisíc aut denně, zahloubí pod zem. Vše je však ve fázi příprav a pokud se Blanku podaří otevřít ještě letos, mohl by prý nastat velký problém.

Zklidňování centra schváleno radou

Přesto všechno jsou na stole smělé plány, projednané a schválené městskou radou už ke konci loňského roku, které mají být realizovány po otevření Blanky. Například na Severojižní magistrále mají jako houby po dešti vyrůst nové semafory.

Dokument schválenou městskou radou uvádí například křížení Jižní spojky s ulicí 5. května ve směru do centra, ale také křížení Legerovy a Sokolské s Wenzigovou, Liberecké a Davídkovy, čí 5. května a Na Strži, v obou případech ve směru do centra.

Důležitou položkou má být zklidnění náměstí I. P. Pavlova a ústí Jugoslávské ulice mezi Lublaňskou a Legerovou. „Včetně doplnění pěších vazeb a úpravou křižovatky Legerova Jugoslávská a Legerova Rumunská," píše se v dokumentu.

Muzejní oáza s novými přechody

Kolem národního muzea, před nímž se denně táhnou dlouhé kolony ve směru do centra, má nově vzniknout takzvaná Muzejní oáza s novými přechody, včetně přechodu u Státní opery. V souvislostí s oázou mají být upraveny křižovatky Legerova Vinohradská, Václavské náměstí Vinohradská, Wilsonova u Státní opery a garáží Slovan.

Průjezd magistrálou má ztížit také takzvané dopravní opatření pro veřejnou a bezmotorovou dopravu. Jednodušeji na magistrále, v úseku mezi Vyskočilovou ulicí a Hlávkovým mostem má vzniknout pruh pro hromadnou dopravu a cyklopruh.

Pro pěší a cyklisty slibné a pro mnohé řidiče varovné pak může být opatření, počítající se zneprůjezdněním Malé Strany a Smetanova nábřeží s výjimkou rezidentů, vozů taxi a samozřejmě městské hromadné dopravy.

Vybrané body z materiálu schváleného městskou radou

Zklidnění náměstí I. P. Pavlova a ústí ulice Jugoslávská: Tato úprava by měla umožnit komfortní a bezbariérové napojení stanice metra a zastávek tramvaje I. P. Pavlova, jednoho z nejvýznamnějších uzlů veřejné dopravy v Praze, na okolní uliční síť. Předmětem akce je zejména vytvoření sdíleného prostoru namísto segregovaných ploch vozovek místního obslužného propojení, doplnění signalizovaného přechodu pro chodce přes tramvajovou trať v ústí ulice Jugoslávská a přes Legerovu ulici u křižovatky s Rumunskou (mj. poblíž připravovaného výtahu do stanice metra).

Muzejní oáza včetně úprav křižovatky Legerova Vinohradská, Václavské náměstí Vinohradská, Wilsonova u Státní opery a garáží Slovan: Tato úprava by měla umožnit zejména vytvoření komfortního přímého bezbariérového širokého městského chodníku mezi Václavským náměstím a Vinohradskou ulicí, včetně signalizovaných přechodů pro chodce přes obě ramena magistrály a přímého pěšího propojení mezi sochou Sv. Václava a fontánou před starou budovou Národního Muzea. Dále bude umožněno přímé a bezpečné obousměrné propojení pro jízdní kola mezi Václavským náměstím a Vinohradskou ulicí s minimálními náklady.

Zneprůjezdnění Malé Strany: Jedná se o významný prvek dopravního zklidnění oblasti Malé Strany a snížení negativních dopadů automobilové dopravy v centru města, to jest omezení, respektive vyloučení průjezdného automobilového provozu mezi lokalitami Klárov a Újezd po místních komunikacích Valdštejnská + Tomášská / Letenská Malostranské náměstí Karmelitská Újezd. Budou prověřeny dopravně-organizační, technické a legislativní možnosti omezení, respektive vyloučení průjezdu tranzitní automobilové dopravy s možnou proměnností v čase v závislosti na poptávce po průjezdu a související negativní zátěži na území, s možností zachování místní dopravní obsluhy území (rezidenti apod.) Provoz vozidel veřejné dopravy, jízdních kol, vozů Integrovaného záchranného systému a správce komunikace bude vždy zachován zcela bez omezení.

Zneprůjezdnění Smetanova nábřeží: Jedná se o významný prvek dopravního zklidnění oblasti Starého Města a snížení negativních dopadů automobilové dopravy v centru města, to jest omezení, resp. vyloučení průjezdného automobilového provozu mezi náměstím Jana Palacha a Národním divadlem po místních komunikacích v Křižovnické ulici a na Smetanově nábřeží. Dále platí totéž, jako pro výše zmíněné zneprůjezdnění Malé Strany.