Tehdy tomu prý nerozuměl. Že se s ním loučil, usoudil poté, kdy mu následně přišla SMS zpráva z neznámého čísla: že ho brzy navštíví Policie ČR v souvislosti s vyšetřováním násilného úmrtí. Kdo to tehdy poslal, podle spisu to bylo loni 9. října v 16.01, neví dodnes.

SMS zpráva jako rozloučení

Na otázku předsedkyně senátu Danielly Sarah Sololářové, zda léčitel mluvil o tom, že by chtěl zemřít, svědek zavrtěl hlavou. „On neříkal zemřít – ale že se chce vrátit domů,“ vysvětloval svědek.

Stejně jako další lidé, kteří již hovořili v jednací síni, i tento svědek zmínil, že léčitel opakovaně tvrdil, že není „odtud“, tedy z tohoto světa – a zde to pro něj není k žití. „Opakoval, že lidi jsou zlí, nepřející, chovají se k sobě nevraživě – a takhle to tady nejde dál,“ konstatoval Pavel D.

K dotazu státní zástupně Jany Murínové, jak měl jeho odchod vypadat, nedokázal svědek uvést podrobnosti „Opakovaně mluvil o tom, že by se chtěl vrátit – a říkal ‚domů‘,“ konstatoval. On je prý však výjimka: obyčejní lidé žijí život konečný: po smrti nic nenásleduje. Jiní svědci však hovořili o tom, že si podle léčitelových slov měli nést zátěž z předchozích životů.

Jen o zubařce vyplynulo z diskusí, že ona by mohla mohla být elf – tedy jeho pomocnice. Zřejmě by se ale musela „posunout“ ve svém vývoji. A právě k tomuto posunu měla podle svědkova tehdejšího úsudku pomoci přísnost a někdy až i slovní hrubost vůči zubařce. Na rozdíl od jiných svědků ale neviděl fyzické násilí ani jeho stopy.

Změny v chování léčitele ale podle svědka přišly až kolem přelomu let 2021 a 2022 - zhruba v době, kdy od léčitele odešla jeho partnerka a on prý zcela zjevně očekával, že se vrátí. „Byl apatický a hodně unavený. Mluvil o tom, že svět je zlý, upadal do depresí. A byl na sebe opatrný. Začal víc dbát o zdraví,“ konstatoval svědek s dodatkem, že často povídal, jak se mu horší zrak a je unavený.

Plány na stavbu zůstaly u studie

Léčitele svědek poznal už před lety na doporučení kolegy, který byl jeho klientem. On na nedělní skupinová sezení, kdy se sedící účastníci drželi za ruce a k jednomu stojícímu klientovi léčitel přikládal ruce, nejprve doprovázel svoji ženu, která hledala úlevu od psychických problémů.

Později se začal léčil i on sám. Léčitel mu řekl, že jeho obtíže souvisí s opotřebovaností karpálního tunelu. Problémy skutečně polevily, nicméně svědek nedokáže říci, nakolik to souviselo s působením léčitele, anebo se změnou jeho vlastní pracovního režimu.

Užší vztahy k léčiteli a jemu blízké skupině lidí Pavel D. navázal někdy v roce 2018. Tehdy ho léčitel pozval k návštěvě bazénu, následovaly i různé vycházky a výlety. Tak se svědek seznámil s oběma obžalovanými ženami. On sám se jako stavař začal angažovat v přípravě léčitelova záměru vybudovat v malé obci na Kutnohorsku komplex několika domů, kde by bydleli jeho nejbližší přívrženci.

Postupně se ale měnily představy o těchto domech (nikdy nedospěly dál než do úrovně načrtnutých studií) i seznam lidí, kteří by v nich měli žít. Dokonce se změnily i plány, ve které obci by se mělo stavět. S nově vybranou obcí on i nyní souzená pedagožka jednali o možné výstavbě, nicméně nikdy se nedospělo až ke konkrétní nabídce odkupu pozemků. Nikdy se prý také nemluvilo o tom, kdo by měl finančně nákladný projekt platit. Snad dvanáctkrát, možná i patnáctkrát ale zástupci komunity navštívili jednání obecního zastupitelstva.

Od přátelství k prohlédnutí

K léčiteli si svědek vybudoval vztah až přátelský. „Bohužel jsem neodhadl, že z jeho pohledu to byla až manipulace. A všechny nás nějakým způsobem využíval.“

Na to ale přišel až po léčitelově smrti, kdy také dospěl k závěru, že se ho léčitel zřejmě snažil odloučit od partnerky a přetrhat jeho vazby s rodinou. To všechno ale chápe až teď. „Když si otevřu noviny a přečtu si o jeho druhé tváři.“ A neděle bez pravidelných sezení nyní vnímá jako úlevu.

Překvapením pro svědka byla i informace, že léčitel měl na účtu 97 milionů korun. „Dneska bych řekl, že přesně věděl, jak mě použít pro svoje účely,“ hodnotí při pohledu zpět.

On sám ale finančně „přispěl“ jen omezeně. Na opakované otázky v jednací síni postupně uvedl, že od něj léčitel dostával po 500 korun za nedělní sezení – a dále po „čertovských“ částkách 66 tisíc korun, snad určených „pro převozníka duše“, za dopisy o svém životě, trápeních a zklamání – ty prý měly pomoci k očištění. Šestašedesát tisíc zaplatil on, stejnou částku partnerka – a dvakrát ty samé peníze ještě společně. Jinak svědek zmínil ještě šestisettisícovou půjčku, která měla být do dvou dnů vrácena: což se také stalo.

„Byl jsem vůči němu nekritický,“ poznamenal svědek na adresu léčitele. „Byl komunikativní s obrovským přehledem a rozhledem a o některých věcech mluvil dopředu třeba s půlročním předstihem,“ vysvětloval svědek, čím si léčitel získal takovou autoritu, že se o jeho slovech nepochybovalo.

Ani o jeho počínání. Proto si třeba on (a zřejmě ze stejného důvodu ani někdo jiný ze skupiny) nedovolil se zubařky zastat, i když se k ní léčitel slovně choval někdy až téměř urážlivě. „V té chvíli jsem si myslel, že je to cílené,“ uvedl svědek.

Stejně tak se v případě muže, který ze společenství odešel, nepochybovalo: on je ten špatný, on to nemá hlavě srovnané a on nefunguje. Proto je třeba za ním zajet a změnit jeho názor.

Lékařka z komunity odmítla soudu potvrdit, zda je psychiatričkou

Struktura lidí v úzké skupince kolem léčitele i jejich hierarchie se pořád obměňovaly. To v pondělí uvedla svědkyně Tereza M., jež byla u soudu slyšena odpoledne. Pozici členů komunity přirovnala k figurkám na šachovnici, kdy on určoval, kdo bude bílý a kdo černý a jaké budou jeho posuny „ve hře“. 
„Vytvářel situace, kdy vyvolával extrémní emoce tím, že dával dva lidi k sobě, nebo je stavěl proti sobě – a bylo to opředeno tím, že jim to má pomoci ve vývoji,“ konstatovala svědkyně.

Také ona potvrdila, že léčitel určoval i to, kdo s kým bude bydlet a společně uklízet, vařit a starat se o vše další; někdy jen mezi ženami, jindy rovněž „vystavením mužskému elementu“. Ze dne na den tak třeba „došlo k rozhodnutí“ o stěhování z Prahy do Jičína – s nutností každodenně dojíždět do hlavního města do práce. Potvrdila i zásahy spojené s manipulací partnerských a rodinných vztahů. Stejně jako v dalších případech se to i u ní „spravilo“ po smrti manipulátora.

Lidi ve svém okolí léčitel prý ovládal z pozice toho, kdo zná jedinou pravdu a ví, jak jsou věci správně, zatímco ostatní nejsou dostatečně kompetentní k vlastnímu úsudku. „Chválil, nebo upozorňoval, kdo jde špatnou cestou – a touto kritikou nebo chválou určoval, kdo je duchovně dál,“ řekla svědkyně s tím, že svým věrným v komunitě léčitel vnucoval, že se musí napravit a zlepšit. A jedním z prostředků byl strach.

Vše prý záviselo na jeho příkazech. Třeba společné procházky? „To nebyla iniciativa těch lidí, ale jeho pokyn,“ řekla svědkyně. Shodla se také s dalšími výpověďmi, že své stoupence léčitel vedl tak, aby jim narušoval vztahy v rodině a s přáteli. Třeba prý určoval, kdo s kým pojede v autě na dovolenou. A když se její bratr rozhodl skupinu opustit, hrozil tím, že se stane něco špatného: třeba zhoršení zdravotního stavu. Nestalo se nic.

Zubařka, kterou svědkyně nyní navštěvuje ve vazební věznici a loni jí pomáhala i v ordinaci přinejmenším s úklidem, byla ve skupině ve výjimečném postavení. Léčitel si ji prý „udržoval u sebe“. „Nejvíce ovlivňoval její život a v rámci skupiny byla nejvíce ponižovaná,“ uvedla Tereza M. 

Podle jejích slov jí vyčítal kdeco: údajně křivé nohy, zdeformované ruce, dokonce nařizoval barvu vlasů od blond po černou. Také ji sám líčil. A současně vytrvale snižoval její sebedůvěru, když zesměšňoval její podobu, vlastnosti i schopnosti. Včetně dovedností v ordinaci: prý za ni musí práci dělat on – tedy nikoli fyzicky, ale duchovní přítomností.
Tato svědkyně je lékařkou (a podle podle slov obhájců i podle internetových kontaktů psychiatrička, což však ona sama na přímý dotaz předsedkyně senátu odmítla upřesnit a setrvala na údaji o svém vzdělání: lékařka). Jako členka komunity o zubařku pečovala kvůli jejímu nedobrému psychickému stavu.

Rovněž ona zmínila vůli léčitele „odejít“. Z jejích slov, pokud se jim Deníku podařilo porozumět, plyne, že se snad měl dostával se k čemusi jako kvantové úrovni, což by zřejmě mělo znamenat, že tento svět začal vlastně opouštět před svým fyzickým skonem. Vyhrožoval prý však také sebevraždou. To podle slov svědkyně ve chvíli, kdy chtěl „držet v šachu“ zubařku, jež chtěla odejít.

Souzená zubní lékařka, jež si nechala úředně změnit i příjmení, aby měla stejné jako on, prý nakonec propadla jeho světu, který svědkyně popisuje jako velikášství, pocit výjimečnosti a paranoiu. Byla prý zmatená, nevěděla, co se stalo a co nestalo. „Začala pochybovat o všem včetně svých vzpomínek,“ vypověděla Tereza M. A současně přiblížila její pocity: „Cítila se nepatřičná, provinilá, nedostatečná.

I sama svědkyně se ostatně dostala do situace nejistoty. Pod vlivem léčitele myslela, že ona něco chce, ale její duše si možná přeje opak - a léčitel ví, co si přeje právě ta duše. K duším potvrdila, že se léčitel označoval slovem převozník: on je prý ten, kdo odvádí duše zemřelých „na druhou stranu“.

V rámci odpovědí na dotazy obhajoby svědkyně uvedla, že léčiteli platila nejen za léčení – přičemž tyto částky začaly na 500 korun za půl hodiny a pak se zvyšovaly. Zjevně nerada připustila, že poslala ještě 2,5 – 2,8 milionu – jako zálohu na domek. Vlastně to sama v jednací síni neřekla: bylo to čteno ze spisu. Ona se vyjádřila jinak: „Můžu odmítnout výpověď?“