Proč byla evakuována budova v Celetné ulici a ne na náměstí Jana Palacha?

K evakuaci došlo na základě informací poskytnutých ze strany studijního oddělení, které hovořily o tom, že student do budovy na náměstí Jana Palacha vůbec nedochází a veškeré své studijní aktivity vykonává v budově v Celetné ulici, kde mu má ve 14 hodin začínat přednáška.

Žádné informace, které jsme měli v té době k dispozici, tedy nehovořily o jakémkoliv jeho vztahu k budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na náměstí Jana Palacha.

Jaký byl systém vyhledávání podezřelého po Klánovicích? Mohla policie vědět dřív, že se jedná o vraha z Klánovic?

Na počátku byly stanoveny tři základní vyšetřovací verze. Za prvé vztahová, tedy někdo z rodiny, známých, spolupracovníků. Za druhé pak verze se vztahem k místu, kdy mohlo jít o náhodný konflikt po předchozí rozepři.

A třetí verzí byl motiv bez vazby na poškozeného i místo a čin spáchala osoba s duševní poruchou nebo osoba pod vlivem omamných a psychotropních látek. Zároveň jsme na základě zajištěných balistických stop prověřovali všechny držitele zbraní stejného typu, se kterou vrah střílel v Klánovicích. Těchto je na našem území registrováno na 38 tisíc. Postupně se nám tento okruh podařilo zúžit na čtyři tisíce.

Jak je možné, že psychiatrický pacient získal zbrojní průkaz?

Zbrojní průkaz byl muži vydán na základě splnění všech zákonem stanovených podmínek. Tedy byl dle posuzujícího lékaře zdravotně způsobilý a splnil i další nezbytné podmínky, jako je bezúhonnost a odborná způsobilost spočívající ve vykonání odborné zkoušky před zkušebním komisařem.

Jak je možné, že měl tolik zbraní?

V centrálním registru zbraní je registrováno více než 300 tisíc držitelů zbrojních průkazů, kteří vlastní jeden milion zbraní. Není tedy nic neobvyklého, že jeden držitel zbraní jich vlastní více.

Jak je to s účtem na sociální sítí Telegram, který odkazoval na inspiraci podobným zločinem spáchaným v Rusku? Byl pravý a patřil střelci?

Toto je předmětem dalšího vyšetřování.

Co se bude ve vyšetřování dít dál?

V současné době probíhají standardní úkony trestního řízení, včetně vyhodnocování veškerých zajištěných stop. Ačkoliv bude celý případ vzhledem ke smrti podezřelého s největší pravděpodobností odložen, musíme my, stejně jako veřejnost, znát veškeré odpovědi na relevantní otázky.

V souvislosti s vlastnictvím zbraní střelcem z Kladenska se Deník v pátek 22. prosince obrátil s dotazy také na Krajské ředitelství Policie ČR Středočeského kraje. Odpověď zatím neobdržel.