"Při hodině českého jazyka žákům osmé třídy sdělovala svůj výklad současné situace na Ukrajině, respektive v rámci tohoto svého výkladu určeného žákům zpochybňovala a popírala či se snažila ospravedlnit válečné zločiny proti míru, kterých se dopustila Ruská federace do dne 5. dubna 2022 v souvislosti s vyvoláním válečného konfliktu při napadení jiného suverénního státu," popsal Cimbala.

"Na základě provedeného dokazovaní bylo v předmětné věci nutné přijmout závěr, že obžalovaná se nedopustila pouze obecných projevů podpory, ale proaktivně předkládala taková tvrzení, kterými válečnou agresi ospravedlňovala ve smyslu toho, že se jedná o ospravedlnitelný nástroj či omluvitelný způsob řešení v té době panující situace," doplnil mluvčí.

Učitelka ze Základní školy Na Dlouhém lánu podle dřívějších informací médií při hodině slohu tvrdila, že v Kyjevě se nic neděje. Když osmáci namítali, že ve zprávách České televize viděli hořící město, řekla jim, že veřejnoprávní televize je zaujatá. V médiích pak vysvětlovala, že si při diskusi s dětmi uvědomila, že mají jen kusé informace, a chtěla, aby se dozvěděly víc. Žáci z hodiny pořídili nahrávku, za což učitelka požadovala potrestání autora. Škola dala češtinářce po incidentu výpověď.

Soud začnal projednávat případ vraždy muže v Praze. Obžalobě čelí středočeská zubařka a učitelka v důchodu, muž si podle nich smrt přál.
Mrtvý zubařku znásilňoval a vyhrožoval jí. K vraždě ji nutil on i druhá obviněná

Státní zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 6 podal obžalobu ve středu 26. dubna. O kauze bude rozhodovat Obvodní soud pro Prahu 6.

"Z důvodu prevence si dovoluji zopakovat, že byť svoboda projevu představuje jednu ze základních lidských svobod, tak i toto právo má své zákonné mantinely, při jejichž překročení může být dovozena na základě ustanovení trestního zákoníku i trestní odpovědnost konkrétních osob," uzavřel Cimbala.