Na počin muže upozornil strážníky místní obyvatel na lince 156. Hlídka po příjezdu na místo zajistila znečištěnou vozovku, víko od hydrantu i chodník.

„Svědek jim detailně popsal nejen vzhled „malíře“, ale také jeho počínání. Pomocí prkna a barev ve sprejích maloval na vozovku modré čáry. Latě pak odnesl do jednoho z domů v ulici, kde je strážníci vzápětí našli," sdělila k případu mluvčí městské policie hlavního města Prahy Irena Seifertová.

Před příjezdem státní policie se hlídce strážníků přihlásili ještě další dva svědci, kteří nahlásili, že jednání může také viděli a že ho dokonce znají, protože je to jejich soused. 

Policisté budou nyní vyhodnocovat, jestli se muž přebarvení fialové zóny na modrou dopustil trestného činu nebo pouze přestupku.

Pokud není značení na silnici, které upravuje zóny parkovacího stání, dobře viditelné, je nutné obrtátit se na Technickou správu komunikaci, hl. m. Prahy. U obecného dopravního značení potom na úřad dané městské části.

Policie také upozorňuje na to, že v případě zón placeného stání je zásadní svislá dopravní značka, nikoliv to, zda je tam namalovaná „pomocná čára“.  Proto doporučujeme sledovat vždy svislé dopravní značky.

Fialová zóna je určena pro tzv. smíšené parkování, tedy bez omezení v ní mohou parkovat pouze rezidenti s platným parkovacím oprávněním, současně ale umožňuje parkování za úplatu všem řidičům na časově omezenou dobu uvedenou na dopravní značce.

Modrá zóna umožňuje časově neomezené parkování pro obyvatele, podnikatele, zaměstnance a vlastníky nemovitostí v dané městské části, kteří jsou držiteli dlouhodobého parkovacího oprávnění. Umožňuje také krátkodobé časově omezené parkování ostatním řidičům, maximálně na dobu 3 hodin.

Zdroj: Městská policie hlavního města Prahy