Jednalo se o „automatické“ rozhodování soudu o pokračování vazby kvůli uplynutí stanovené doby – nešlo tedy o jednání, které by reagovalo na podaný návrh na propuštění.

Přijato, stížnost nepodána

Státní zástupkyně Jana Murínová řekla na chodbě soudu novinářům, že trvá důvod takzvané vazby útěkové – obava, že kvůli hrozbě vysokého trestu by obžalovaná mohla uprchnout nebo se skrývat.

„V případě uznání viny začínáme na 12 letech,“ naznačila žalobkyně, že ve hře může být opravu citelný trest odnětí svobody. A nelze podle jejích slov přehlížet, že zubařka má peníze, tedy možnost odcestovat a vyhýbat se trestu.

Murínová také upřesnila, co se v pondělí dělo za zavřenými dveřmi jednací síně číslo 114. Obžalovaná nevypovídala – a rozhodnutí trestního senátu přijala. Práva podat stížnost, o níž by pak rozhodoval Vrchní soud v Praze, se obhajoba na místě vzdala. Jiné důvody k vazbě než obava z útěku nyní nejsou aktuální. Pokračování v trestné činnosti zřejmě nehrozí – stejně jako možnost ovlivňování svědků, které už soud prakticky všechny vyslechl.

Cesta na onen svět jako „domů“

Muž zemřel loni v říjnu v bytě bývalé pedagožky na pražských Hájích, která v kauze figuruje jako druhá obžalovaná. Obě ženy u soudu zatím nevypovídaly. Odmítly to. Nicméně jejich obhajoba je založena na tom, že nešlo o mord. Staly se členkami užší skupiny příznivců s rysy sekty, který se kolem léčitele vytvořila – a do spisů uvedly, že mu jen plnily přání. Pomáhaly mu „odejít z tohoto světa“ do jiné dimenze: při „návratu domů“. Přesně tak, jak sám naplánoval.

Že muž zemřel (nepřežil předávkování utišujícími léky, které obstarala zubařka, jež se však snažila přivodit smrt prostřednictvím krvácení, které mu způsobila skalpelem), obě ženy následně samy přišly oznámit na policii. Zjevně je překvapilo, když s „odchodem“ jeho duše nezmizelo také tělo; ani po několika hodinách.

Zřejmě byly podle jeho slov přesvědčeny, že se tak stane.Zubařka, která byla v rámci dění kolem smrti léčitele aktivnější, tedy nadále zůstává ve vazbě. Pedagožka, jež od října pobývala ve vazbě rovněž, je na svobodě už téměř půl roku. Ještě před zahájením hlavního líčení u městského soudu, které začalo v dubnu, ji z vazby propustil Obvodní soud pro Prahu 4. Murínová má však jasno: i v jejím případě se lze obávat útěku. Poté, co 24. února rozhodl obvodní soud o propuštění obviněné pedagožky, podávala žalobkyně stížnost k městskému soudu. Leč neúspěšně.

V září se očekává velký „souboj“ znalců

Samotné hlavní líčení bude v kauze vraždy léčitele pokračovat 6. září. Možná se jednání přiblíží k závěru, možná se však ukáže, že bude ještě potřebné zadat vypracování dalších posudků. Chystá se totiž „souboj znalců“. Vypovídat a hájit své závěry přijde trojice psychiatrů a trojice psychologů.

Jak ti, s jejichž posudky pracovala obžaloba, tak jejich kolegové následně oslovení obhajobou odpovídali na více otázek – nicméně zásadní bude jedno: dokážou se znalci shodnout, zda rozpoznávací a ovládací schopnosti obžalovaných ovlivněných léčitelovým působením zůstaly alespoň částečně zachovány? Nebo na tom, že tyto ženy nemohou být odsouzeny pro nepříčetnost?

Pokud znalci, kteří si budu moci klást navzájem otázky, v odpovědích na tyto klíčové otázky nedospějí k závěru, že jsou zajedno, dá se předpokládat, že soud bude žádat ještě nové posudky: revizní. V takovém případě by se hlavní líčení citelně protáhlo. Ovšem jestliže se znalci shodnou, k verdiktu už nebude daleko. A ten zásadně ovlivní právě závěry expertů z odvětví psychiatrie a psychologie.

Dá se očekávat, že vedle samotného obsahu posudků se předmětem debaty stane i doba jejich vypracování. S obžalovanými se totiž všichni znalci nesetkali ve stejnou dobu. Zatímco první posudky (ty, na kterých staví žalobkyně Murínová) vznikly v době nedlouho po činu, kdy nyní souzené doktorky ještě byly plny obdivu k zesnulému léčiteli a stále byl pro ně guru, k němuž vzhlížely jako k vrcholné autoritě, o níž se nepochybuje, jiní znalci se s nimi setkali v odlišném rozpoložení.

Během pobytu ve vazbě, bez vlivu svého vůdce i přímého kontaktu s dalšími členy komunity, dospěly k závěru, že co se v sektě odehrávalo a dělo i jim samotným, nebylo správné. A zřejmě nesměřovalo k jejich rozvoji a k tomu, aby se „duše“ vyhnula „peklu“: pohnutky léčitele byly jiné.
O tom svědčí jejich nové výpovědi do policejních protokolů, které byly u soudu čteny na jaře. Ty už léčitele popisují podobně jako někteří svědci: spíš jako násilníka se zvráceným jednáním, který své ovečky trýzní, trápí, nutí je, aby si ubližovaly, manipuluje s jejich myslí i reálnými životy a obírá je o peníze.

Odhadovat, co se bude za měsíc dít ve velké jednací síni číslo 230, lze jen velmi obtížně. Soudkyně Sotolářová zatím naplánovala termíny hlavního líčení do 13. září. Jisté však je, že ať prvoinstanční soud rozhodne kdykoli a jakkoli, ještě bude neobvyklou kauzu posuzovat odvolací senát Vrchního soudu v Praze. Přinejmenším jedna strana odvolání dozajista podá.