Obžalobě ze skutku, který se odehrál počátkem října v bytě na pražských Hájích, čelí dvě doktorky: zubařka z Kutné Hory, v případu figurující jako partnerka poškozeného, a bývalá pedagožka z metropole; právě v jejím bytě muž zemřel. Z výpovědí obžalovaných plyne, že se mu snažily pomoci při sebevraždě. Sám si prý přál odejít z tohoto světa a přejít do jiného.

Asistovaná sebevražda, míní svědek

Šedesátník, který poskytl svědectví o dění ve skupině, jež se kolem léčitele vytvořila, hovořil o jeho úmrtí jako o asistované sebevraždě. „On to chtěl, byl jenom srab, že to nedokázal udělat sám. Srabácky nedokázal odejít,“ prohlásil svědek. Stejně jako obě obžalované patřil k užší komunitě, které se kolem léčitele vytvořila.

„Chtěl odejít z tohoto světa a chystal se na to,“ uvedl muž z Kutnohorska s tím, že léčitel sám čelil zdravotním problémům, ohlašoval zklamání z chování lidí, kteří neprojevují snahu stát se lepšími – a mimo jiné také očekával brzký příchod „apokalypsy“ (nejspíš v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině).

Soud začal projednávat případ vraždy muže v Praze. Obžalobě čelí středočeská zubařka a učitelka v důchodu, muž si podle nich smrt přál.
Kauza vraždy léčitele pokračuje. U soudu vypovídala i jeho bývalá přítelkyně

O plánovaném „odchodu“ svědek podle svých slov nic bližšího neví. Naznačil nicméně, že sám počítal s hromadnou sebevraždou, jakých se už ve světě odehrála celá řada v souvislosti s fungováním různých sekt: „Já věřil, že nějak společně.“

Převtělit se do jiné bytosti? Normálka

O tom, že léčitel hodlal tento svět opustit, nemá svědek pochybnosti. „Pro něj to byla normální věc,“ řekl na adresu muže, který často hovořil o svých předchozích reinkarnacích (historie ho prý zná třeba jako Michelangela, ale snad i jako Ježíše Krista), stejně jako o svém napojení na univerzální zdroj informací, poznatků o všem a o každém. A svědek nezastírá, že ve chvíli, kdy přišla informace o tom, že léčitel je po smrti, se u něj dostavila úleva.

Není ani divu, jestliže to, jaký vliv na něj léčitel měl, svědek v jednací síni dokumentoval bosou nohou. Nohou, na níž i z lavic pro veřejnost bylo vidět, že chybí kousek malíčku. Druhou nohu neukazoval, ale vypadá prý stejně.

„Na obou jsem si uřízl jeden článek, protože jsem chtěl zůstat se svou ženou a dokázat, že mluvím pravdu,“ vysvětloval své pohnutky. Z jeho slov vyplynulo, že se tak zachoval právě na pokyn léčitele. „Udělal jsem to dobrovolně a sám jenom proto, abych zůstal v té komunitě. A ukázal, že mi je možno věřit,“ vysvětloval svědek vzápětí.

U Městského soudu v Praze v pondělí pokračovalo hlavní líčení v kauze pražské vraždy léčitele z Kutné Hory, kde jako jedna ze dvou obžalovaných žen figuruje kutnohorská zubařka.
Soud s kutnohorskou zubařkou. Bez veřejnosti vypovídala svědkyně čtyři hodiny

Připustil, že co se ve skupině pod léčitelovým vedením dělo, dnes působí bizarně (a že leccos není standardní, se mu jevilo i dřív pod přímým vlivem léčitele).

V komunitě se snažil udržet za každou cenu. A když se stalo, že nějak upadl v nemilost a na necelý rok byl ze společenství vyobcován, vnímal to jako nejpřísnější trest. Když pak dostal SMS zprávu, že může opět začít chodit na setkání komunity, vnímal to jako výhru: má možnost dál usilovat o záchranu své duše. A byl rozhodnut vytrvat, ať by se dělo cokoli. „Já nechtěl ztratit duši,“ vysvětloval v jednací síni muž, který se u soudu vyjadřoval kultivovaně a projevoval všeobecný rozhled. S tím, že když se nyní ohlédne zpět, stále se vyrovnává s tím, čeho byl součástí.

Dantovo peklo a peklo na zemi

Zrada, láska, osud, ztráta duše. Tyto pojmy, a právě v tomto pořadí, připomněl svědek jako základní charakteristiky dění ve skupině kolem léčitele. Ten prý vyžadoval absolutní poslušnost: ve stylu „zanechte veškeré naděje; kdo mě neposlechne, ztratí se v Dantově pekle, v nekonečné hrůze“.

Soud začnal projednávat případ vraždy muže v Praze. Obžalobě čelí středočeská zubařka a učitelka v důchodu, muž si podle nich smrt přál.
Mrtvý zubařku znásilňoval a vyhrožoval jí. K vraždě ji nutil on i druhá obviněná

„A já mu bezmezně věřil a zrada byla pro mě ztráta smyslu života,“ konstatoval svědek. Zároveň však uvedl, že výraz peklo měl léčitel pro svět, ve kterém žijeme: nic horšího prý neexistuje. A bez jeho pomoci prý příznivi nemají šanci dostat se z tohoto fyzického světa, kde se nakonec jejich duše „rozpustí“.

Z jeho slov nicméně vyplynulo, že peklo na zemi dokázal léčitel vytvářet svými příkazy lidem kolem sebe. K tomu ale svědek s odkazem na různá náboženství vysvětloval, že existuje myšlenkový útvar, který je živen emocemi. „Funguje jako bytost, která potřebuje emocionální energii; strach lidí,“ řekl soudu s tím, že právě negativní emoce léčitel vyvolával. Proč? Kvůli zmiňované energii: potřeboval je prý ke své výjimečnosti.

Párování stoupenců byla běžná praxe

Svědek v jednací síni veřejně potvrdil některé ze zvěstí, které se v souvislosti s komunitou kolem léčitele objevily v Kutné Hoře. Hned v úvodu svého vystoupení například popisoval hrubé chování léčitele k zubařce – což souviselo i s ním osobně. Léčitel ho společně s doktorkou položil do postele, s úkolem držet se za ruce, přičemž chodil kontrolovat, zda pokyn dodržují. Přesto se pak konala dlouho trvající „rekonstrukce“ se spoustou výčitek – byť nedělali nic jiného, než dostali za úkol. Když zubařka chtěla odejít, léčitel ji velmi násilnicky zadržoval.

Vyskytly se ale i další momenty, které lze těžko pochopit. Zmínil například, že měl s manželkou koupený zájezd do Španělska, ale léčitel nechal v cestovní kanceláři přepsat jméno manželky na zubařku. A jelo se v jiné sestavě. S manželkou (dnes formálně bývalou, avšak na chodbě soudu seděli na lavici společně) je ostatně dal léčitel dohromady – jak potvrdila ona sama, když v úterý také vypovídala jako svědkyně. I k uzavření jejich sňatku došlo podle ní z jeho popudu: prý si mohou vzájemně pomoci při řešení svých problémů – a v den svatby pochopí.

Nicméně později přišly (a také byly bezodkladně splněny) jiné pokyny: k manželovi se přistěhuje zubařka, manželka se odstěhuje k jinému členovi společenství. Tohle soužití se zubařkou podle svědkových slov trvalo asi dva týdny. „Žádný osobní kontakt mezi námi nebyl. Já jen vykonal, co nařídil,“ ujišťoval svědek o vší počestnosti.

U Městského soudu v Praze v pondělí pokračovalo hlavní líčení v kauze pražské vraždy léčitele z Kutné Hory, kde jako jedna ze dvou obžalovaných žen figuruje kutnohorská zubařka.U Městského soudu v Praze v pondělí pokračovalo hlavní líčení v kauze pražské vraždy léčitele z Kutné Hory, kde jako jedna ze dvou obžalovaných žen figuruje kutnohorská zubařka.Zdroj: Deník/Milan Holakovský

Připomněl však zkušenost, že všechny společné nákupy tehdy platil on. Ukázalo se prý, že zubařka, ačkoli často ordinovala od velmi časného rána do večera, peníze nemá: údajně všechny své příjmy odevzdávala léčiteli. Ostatně peníze mu dávali i slyšení svědci - jak za léčení, to bylo po pětistovce, tak společně s dopisy, v nichž se vyzpovídávali ze svých problémů a vztahů – což dostali za úkol. K těm se připojovalo 66 tisíc korun.

Muž se však vrátil i ke společné dovolené ve Španělsku: se čtyřletým odstupem se začalo s úpornou intenzitou řešit, jestli tam náhodou zubařku nezahlédl ve sprše nahou. „Odehrávaly se několikahodinové rozhovory, řešilo se to dny,“ uvedl svědek s tím, že nakonec sepisoval prohlášení, že nic neviděl, podepsané vlastní krví. A to musel léčiteli přinést „dřív než kohout zakokrhá“.

Pod vlivem léčitele svědci přišli o přátelské vazby, rozbíjely se i vztahy v rodině. Svědek se na dlouhou dobu se rozešel se synem, protože mu léčitel tvrdil, že potomek, mající stejné jméno i příjmení, mu usiluje o život. Ano, chce tátu zabít. Svědkyni prý zase tvrdil, že ona nese vinu na tragédii, při níž v autě zahynuli oba její rodiče. Prý se to stalo proto, že si to přála. A dokonce ji pak ovlivňoval, jak má nakládat s urnami. Dříve zase vykládal, že ji otec má rád „jinak než jako dceru“. Vyložila si to tehdy tak (a uvěřila), že by s ní táta chtěl spát, i když jakýkoli náznak nevhodného chování si nevybavuje.

Nesplnit příkaz? To prostě nešlo

Proč se lidé, kteří se ocitli zcela ve vleku svého guru a přišli o vlastní vůli, nevzepřeli, nedokázala svědkyně vysvětlit. „Nepřipadalo v úvahu, že by se to neudělalo,“ uvedla k plnění příkazů. „Odporovat nešlo; kdo to nezažil, nepochopí. Slovy to vysvětlit nedokážu. A strach? Strach byl pořád: z toho, co se bude dál řešit. To byly tříhodinové debaty: co jsi zač?“ odpovídala svědkyně na otázky kladené u soudu. Léčitel podle ní znal slabiny lidí, jimiž se obklopil, a ke každému měl trochu jiný přístup. Podle toho, co na koho platilo. Alespoň tak se jí to jeví.

I ona byla vylučována ze společenství, dokonce okovaně – a to, že „zlobila“, prý obrečela a usilovala o návrat zpět. Potvrzuje, že léčitel, k němuž původně přišla kvůli problémům se zády (tvrdil jí, že jen díky jeho pomoci neskončila na vozíčku), ji o tom, že má neobvyklé schopnosti včetně napojení na nějaký obecný zdroj poznatků, dokázal přesvědčit mimo jiné tím, že přesně vyjmenoval všechny její sexuální partnery. „To nikdo jiný nevěděl. Jen já,“ krčí rameny ještě dnes. Nebo méně choulostivý příklad: stávalo se, že když zrovna něco řešila, což on nemohl vědět, zatelefonoval jí – a začal s ní hovořit právě o tomto tématu.

Soud s obžalovanými z vraždy léčitele.
Pokračoval soud se zubařkou souzenou za vraždu. Svědčit přišli i její pacienti

Rovněž slyšený svědek, (ex)manžel, měl jasno: „Neznám nikoho, kdo by se proti té autoritě vědomě postavil.“ Nepopírá, že v té době nepochyboval ani o jednom léčitelově slovu. „Autorita a strach hrály u mě strašně silný faktor v tom, co jsem byl schopen udělat. Svobodná vůle se ztrácí, když si myslíte, že stojíte před obrovskou autoritou – a myslíte si, když neuděláte všechno pro záchranu své duše, ztratíte se v dantovském pekle,“ prohlásil.

Pomoci s objasňováním motivace lidí z okruhu kolem zesnulého muže by mělo soudu mimo jiné slyšení experta na náboženský extremismus a terorismus. Termíny hlavního líčení soudkyně Sotolářová v úterý rozplánovala až do října.

I slyšená svědkyně v úterý vyjádřila přesvědčení, že opustit tento svět si léčitel přál. „Pochopil jsem, že už se můžu vrátit domů,“ citovala, co od něj slyšela krátce před smrtí.