„Musím zcela odmítnout, že bych se kdy dopustil znásilnění nebo jakéhokoli sexuálního násilí či nátlaku. Stále přemýšlím nad tím, zda je možné, aby si některá z mých pacientek mohla vyložit mé jednání špatně. Mé jednání bylo vždy vedeno pouze a jedině s úmyslem a cílem léčit pacienta, a pokud to bylo pochopeno některou pacientkou jinak, tak se za to hluboce omlouvám a chápu to jako profesní selhání," řekl Cimický.

„Nemohu se ztotožnit s tím, aby jakékoli mé gesto, slova či činy byly kvalifikovány jako znásilnění nebo jiné trestněprávní jednání, které tady státní zástupkyně popsala," dodal lékař. Uvedl také, že nechce upozorňovat na psychiatrické diagnózy žen ve vztahu k jejich výpovědím. Podotkl také, že ke kauze dosud nevystupoval v médiích, o zdrženlivost požádal média i nyní.

Cimický zmínil, že od začátku kauzy se na něj obrátilo ještě více pacientů než dříve. Kritizoval také postup policie k jeho současným i bývalým pacientům, který byl podle něj necitlivý. Upozornil na to, že se o obvinění i o dalších posunech v případu dozvídal na sociálních sítích či z médií.

Jan Cimický
Hlavní líčení s psychiatrem Cimickým odloženo. Soud začne až v lednu

Obžaloba se týká 39 skutků, kterých se Cimický podle státní zástupkyně Martiny Adámkové dopustil mezi lety 1979 a 2019. Některé z mladých žen a dívek podle žalobkyně mimo jiné osahával na prsou a pohlavních orgánech, jiné se zase pokoušel líbat. O další se podle ní otíral penisem, nebo před nimi masturboval. Vyptával se jich také na intimní záležitosti. Některým z žen tehdy nebylo 18 let. Podle obžaloby se jednalo především o pacientky Psychiatrické nemocnice Bohnice, kde Cimický dříve působil a klientky centra duševního zdraví Modrá laguna, které psychiatr otevřel v roce 1996.

Mezi poškozenými jsou také studentky, část skutků se podle obžaloby stala i na jiných místech než v lékařských zařízeních.

Cimickému hrozí maximálně pětileté vězení. "S ohledem na dobu, po kterou k páchání trestných činů docházelo, jsem navrhla trest nepodmíněný, v polovině zákonné trestní sazby, v trvání tří let. Plus zákaz výkonu lékařské profese," uvedla Adámková.

Některé z dívek měly podle obžaloby dlouhodobé následky. Ztratily například důvěru v psychiatry, některé podle svých právníků dosud cítí úzkosti nebo se sebeobviňují. Po Cimickém většina požaduje náhradu újmy v částkách od 80.000 korun do půl milionu korun. Dohromady po psychiatrovi žádají téměř šest milionů korun.

Advokátka Lucie Hrdá, která zastupuje většinu z poškozených žen, dnes novinářům řekla, že její klientky jsou připraveny vypovídat. Některé budou žádat o vyloučení veřejnosti, jiné si ale přejí, aby mohly veřejně říct, co se jim stalo.

Psychiatr Jan Cimický
Psychiatr Cimický leží ve vážném stavu v nemocnici. Měl se předávkovat léky

Pětatřicet skutků kvalifikovala žalobkyně jako vydírání, znásilnění totiž bylo ve starém zákoně definované jako donucení k souloži či obdobnému pohlavnímu styku násilím nebo pod pohrůžkou násilí. V novějším trestním zákoníku už trestný čin znásilnění zahrnuje i pohrůžku těžkou újmou. Žalobkyně dnes vysvětlila, že starší trestné činy nejsou promlčeny proto, že obžalovaný vždy v promlčecí době podle policie spáchal další skutek. "Jednotlivé skutky na sebe navazují, to znamená, že vždy přerušují běh promlčecí lhůty," uvedla žalobkyně.

Dnešní zahájení hlavního líčení provázel vyšší zájem médií, soud na jednání vydával vstupenky. V jednací síni byly zhruba tři desítky míst, zaplněna byla asi z poloviny. Soudce Petr Novák novináře na začátku hlavního líčení upozornil, že všem poškozeným přiznal postavení zvlášť zranitelných obětí. Zakázal zveřejnění jejich osobních údajů, v obžalobě přečetla státní zástupkyně pouze jejich iniciály. Novák uvedl, že pokud bude zákaz porušen, je připraven ukládat pořádkové pokuty.