„V prodejně a jejím zázemí zjevně docházelo k manipulaci a prodeji potravin živočišného původu ve zcela nevyhovujících podmínkách. Provozovatel nedokázal doložit původ produktů, chyběly informace o jejich datu použitelnosti či datu minimální trvanlivosti. Část potravin živočišného původu vykazovala známky kažení a zapáchala," sdělil mluvčí státní veterinární správy Petr Vorlíček.

Problematické potraviny veterinární inspektoři znehodnotili modrou barvou a neřídili provozovateli jejich neškodné odstranění. Jednalo se celkem o 712 kilogramů živočišných produktů, mezi kterými bylo vepřové a hovězí maso, drůbež, ryby, vejce, krev a masné výrobky.

„Provoz nevyhovoval legislativě také z hlediska stavebně-technického stavu, čistoty a údržby. Nebyla zajištěna dostatečná ochrana potravin živočišného původu před kontaminací a nebyly zde zavedeny funkční systémy správné hygienické praxe či osobní hygieny,“ dodal mluvčí státní veterinární správy Petr Vorlíček.

Státní veterinární správa provozovateli zakázala zpracovávat a prodávat maso a masné výrobky do doby, kdy prokáže, že odstranil všechny zjištěné nedostatky. Kontrola pokračovala ještě v pátek 11. listopadu ve spolupráci s Celní správou ČR. Zjištěno bylo již pouze jedno méně závažné porušení předpisů. O celkové výši sankcí rozhodne přestupkové řízení.

„V dosavadním průběhu letošního roku provedla SVS v areálu SAPA 28 kontrol z toho 19 v součinnosti s policisty nebo celníky. Ve 23 případech byly zjištěny a kontrolovány živočišné produkty. V šesti případech (26 procent kontrol) bylo odhaleno porušení předpisů. Veterinární inspektoři na základě kontrol nařídili likvidaci bezmála dvou tun nevyhovujících potravin. Dosavadní pokuty dosáhly 700 tisíc korun, některá správní řízení však nebyla dosud ukončena,“ doplnil Petr Vorlíček.