Obě ženy, které nyní u Městského soudu v Praze čelí obžalobě z vraždy, patřily do skupiny léčitelových nejvěrnějších stoupenců. Mladší z nich dokonce v případu figurovala jako jeho partnerka. Během soudního jednání, které začalo v dubnu, se její obraz pozměnil: spíš do podoby zmanipulované oběti zcela podléhající vlivu svého guru. Bezmocné ženy, která byla ponižovaná, týraná a znásilňovaná, nucená dělat služku i obíraná o peníze – a nedokázala se z vlivu léčitele vymanit.

Jen pomoc při odchodu z tohoto světa

Obě ženy se brání, že jen poslouchaly pokyny, ba příkazy zesnulého muže: uvolily se mu pomoci při odchodu z tohoto světa, což si prý sám přál. Údajně ze zklamání nad zlem tohoto světa plného zrady. Z šetření nicméně vyplývá, že mohl mít obavy z možné ztráty autority ve svém společenství – nyní označovaného i jako sekta – protože své věrné nedokázal kvalifikovaně vést. A nejspíš se mohl bát i policejního vyšetřování dvou podezřelých úmrtí mužů z tohoto okruhu. Či otázek, proč si dva jiní uťali kousky malíčků na obou nohou. Udělali to, aby aby dokázali své pokání; chtěli své duše zachránit před peklem. Výjimkou ostatně podle svědků nebyly ani třeba rituály s násilím nebo zpovědi podepisované vlastní krví.

Nyní souzené ženy byly zřejmě přesvědčeny, že léčitel může cestovat mezi různými světy, dimenzemi či vtěleními – a podle všeho uvěřily jeho tvrzení, že s „odchodem“ zmizí i jeho tělo. Nebo si tak alespoň vyložily jeho slova. Tak se přihodilo, že zubařka muže v noci na 4. října 2022 přivezla do bytu pedagožky na pražských Hájích, přičemž měla připravené i předem obstarané znecitlivující prostředky.

Na přímé vyzvání mu je měla poskytnout – a pak postupně pomocí skalpelů způsobit dvě krvácející rány: v třísle a na zápěstí. Podle plánu měl vykrvácet. Skutečnost však byla jiná: podle výsledků pitvy podlehl podlehl otravě znecitlivujícími léky, jež mu přivodily bezvědomí už krátce po pozření. Že společně s duší nezmizelo i tělo, zřejmě obě doktorky zaskočilo. Několik hodin se vyrovnávaly s nečekanou situací, než se rozhodly jít věc nahlásit na policii.

Odpovědnost za jednání, nebo nepříčetnost?

Nezvykle obsáhlé dokazování v rámci hlavního líčení u městského soudu již bylo prakticky ukončeno. Zbývá však otázka, jejíž zodpovězení je pro rozhodování trestního senátu, kterému předsedá soudkyně Daniella Sarah Sotolářová, klíčová: byly dotyčné v době skutku pod vlivem bludů, nebo jejich rozpoznávací a ovládací schopnosti zůstaly alespoň částečně zachovány? Je tudíž možné řešit otázky viny a trestu (a třeba také případné úpravy právní kvalifikace) – nebo by bylo na místě rozhodnout o zproštění obžaloby pro nepříčetnost?

Uvědomovaly si ženy, co dělají – a byly za své počínání zodpovědné? Znalci z odvětví psychiatrie a psychologie pracující pro obžalobu a pro obhajobu se na tom neshodli. Jedni říkají „ano“, jiní zastávají rozhodné „ne“. Předsedkyně senátu Sotolářová tak rozhodla o zadání revizního posudku, a to posudku ústavního (nepřipravovaného znalcem jako jednotlivcem, ale kolektivem pracovníků ústavu).

Dodání takovéhoto posudku (který si pražský městský soud konkrétně v této kauze vyžádal od znaleckého ústavu v Hradci Králové) obyčejně trvá měsíce. Podle předpokladů by projednávání případu mohlo pokračovat tak někdy v březnu. Justiční databáze Infosoud a Infojednání, volně přístupné na internetu, však obsahují záznam o termínu jednání již 12. prosince.

Vše potřebné zazní v jednací síni

Má tedy soud nějaké informace o pokroku v přípravě posudku – a případném termínu jeho dodání? Odpověď na tuto otázku Deník v úterý 4. října nedostal. Mluvčí soudu Adam Wenig konstatoval, co vzkazuje předsedkyně senátu: s ohledem na skutečnost, že dotazy směřují k obsahu spisu v probíhajícím trestním řízení, soud žádné další bližší informace poskytovat nebude. „Odkazuji na průběh hlavního líčení, při kterém jsou (budou) veškeré veřejně dostupné informace sdělovány,“ konstatoval Wenig.

Bližší údaje soud neuvedl ani k dotazu, zda má informace k aktuálnímu pobytu souzené zubařky, která byla propuštěna z vazby koncem září (druhá obžalovaná opustila vazební celu už před zahájením hlavního líčení a na jednání soudu pak docházela). Ještě v srpnu státní zástupkyně Jana Murínová s propuštěním zubařky nesouhlasila – s tím, že vzhledem k hrozbě vysokého trestu a jejím možnostem (míněny peníze umožňující odcestovat) je reálná obava, že by dotyčná mohla uprchnout nebo se skrývat.

O jakémkoli problému v tomto směru soud podle Wenigových slov neví. „Obžalovaná byla propuštěna z vazby mimo jiné se současným stanovením dohledu – má tedy povinnost dostavovat se k probačnímu úředníkovi,“ zdůraznil. Pod oním „mimo jiné“ se ještě skrývá přijetí slibu řádného chování. Obhájce zubařky Martin Bugaj rozhodnutí soudu o propuštění vnímá jako „správné“; pro klientku jde o významný milník na nové životní cestě.

Mluvčí Wenig v úterý konstatoval: „Soud v současné době nemá poznatky o tom, že by obžalovaná povinnosti uložené jí v souvislosti s nahrazením vazby nedodržovala. Pokud by tomu tak bylo a soud by se o porušování uložených opatření dozvěděl, obratem by reagoval tak, že by opětovně vedl řízení o vzetí do vazby.“ Které místní pracoviště probační a mediační služby na zubařku dohlíží, upřesnit odmítl.