Pilařová byla opatrovnicí bratrance, před kárným senátem tvrdila, že postupovala s péčí řádného hospodáře. Místopředseda obvodního soudu Tomáš Kubec ale její jednání považoval za neetické, odvolání z funkce na předchozím jednání v polovině září navrhoval.

Podle kárného návrhu získala Pilařová bratrancovu polovinu nemovitosti za podhodnocenou částku. Sama se pak do domu nastěhovala, zatímco handicapovaný bratranec je v domově pro seniory. Podle kárné žaloby také nebylo jasné, jak nakládala s penězi, které bratranec zdědil po rodičích. Podle kárného návrhu její jednání vyznívá velmi neeticky a soudkyně jím ohrozila důvěru v nezávislé a nestranné rozhodování soudu. Soudkyně navíc podle návrhu poškozuje justici dlouhodobě, čelila totiž už čtvrtému kárnému návrhu.

Soud, soudce - Ilustrační foto
Kárný senát projednává žalobu na pražskou soudkyni Pilařovou. Hrozí jí odvolání

Soudkyně dnes přítomna nebyla, dříve uvedla, že se vinna necítí. "Domnívám se, že jsem postupovala s péčí správného hospodáře. Žila jsem v přesvědčení, že všechno dělám správně, že to dělám pro rodinu. A já mám být nyní potrestaná za to, že jsem se o něj (bratrance) starala. Celá rodina si to přála, abych se o něj postarala. Proč bych měla přijít o práci, nic špatného jsem neudělala," uvedla v polovině září Pilařová.

Kárný senát může ukládat za různé prohřešky soudcům důtky, případně jim snížit plat až o 30 procent na dva roky. Krajním řešením je odvolání z funkce soudce, které znamená pro dotyčného konec působení v justici. Řádný opravný prostředek neexistuje, lze pouze podat ústavní stížnost, která nemá odkladný účinek.