Pilařová byla opatrovnicí bratrance, před kárným senátem tvrdila, že postupovala s péčí řádného hospodáře. Místopředseda obvodního soudu Tomáš Kubec ale její jednání považoval za neetické, odvolání z funkce na předchozím jednání v polovině září navrhoval.

Podle kárného návrhu získala Pilařová bratrancovu polovinu nemovitosti za podhodnocenou částku. Sama se pak do domu nastěhovala, zatímco handicapovaný bratranec je v domově pro seniory. Podle kárné žaloby také nebylo jasné, jak nakládala s penězi, které bratranec zdědil po rodičích. Podle kárného návrhu její jednání vyznívá velmi neeticky a soudkyně jím ohrozila důvěru v nezávislé a nestranné rozhodování soudu. Soudkyně navíc podle návrhu poškozuje justici dlouhodobě, čelila totiž už čtvrtému kárnému návrhu.

Soudkyně dnes přítomna nebyla, dříve uvedla, že se vinna necítí. "Domnívám se, že jsem postupovala s péčí správného hospodáře. Žila jsem v přesvědčení, že všechno dělám správně, že to dělám pro rodinu. A já mám být nyní potrestaná za to, že jsem se o něj (bratrance) starala. Celá rodina si to přála, abych se o něj postarala. Proč bych měla přijít o práci, nic špatného jsem neudělala," uvedla v polovině září Pilařová.

Kárný senát může ukládat za různé prohřešky soudcům důtky, případně jim snížit plat až o 30 procent na dva roky. Krajním řešením je odvolání z funkce soudce, které znamená pro dotyčného konec působení v justici. Řádný opravný prostředek neexistuje, lze pouze podat ústavní stížnost, která nemá odkladný účinek.