Jak černá ruka řádila v uplynulých dnech v Praze i v jejím okolí Boží ruka. Ale jenom naoko. Šlo totiž o vymyšlenou činnost fiktivní teroristické skupiny, utvořené ve fantazii koordinátorů z ministerstva vnitra v rámci cvičení záchranářských složek. „To bylo zacíleno na činnost ústředních správních úřadů, orgánů veřejné správy na krajské úrovni, Policie ČR, složek integrovaného záchranného systému a dalších subjektů,“ uvedl po zasedání krizového štábu na středočeském hejtmanství Pavel Novák z ministerstva. „Byla vytvořena fiktivní situace ohrožení obyvatel České republiky teroristickým útokem,“ shrnul jeho kolega Vladimír Řepka dění během třídenního nácviku řešení krizových situací, odehrávajícího se v kancelářích i v terénu.

Únos, bomby i otrávená zásobárna vody

Scénář cvičení nahromadil hned několik malérů najednou: simulován byl únos dvou významných osobností politického a kulturního života, k čemuž se přihlásila teroristická skupina Boží ruka, nechvalně proslavená bombovými atentáty v zahraničí. Exploze nastražených trhavin měly podle scénáře cvičení hrozit i na území hlavního města. A aby to nebylo málo, vymyšlení teroristé se navíc chystali otrávit zásobárnu pitné vody pro metropoli i významnou část středních Čech…

Cvičení nazvané Krize 2010 tak odstartovala simulované jednání Ústředního krizového štábu, jemuž předsedal ministr vnitra Radek John, a Bezpečnostní rady státu; mimo jiné se „jako“ jednalo o uzavření přívodu vody. Nešlo však pouze o zkušební úřadování ve stylu štábních cvičení. „Proběhl také reálný nácvik zainteresovaných policejních útvarů,“ připomněl ve čtvrtek Novák. „Konkrétně se jednalo o zneškodnění nástražného výbušného systému umístěného v budově České národní banky a o prohlídku vodní nádrže Želivka k vyloučení možné kontaminace,“ vyjmenoval. „Se cvičením souvisela i policejní opatření v okolí vodního díla Švihov a navazujících vodohospodářských zařízení, jako jsou úpravny vody, vodní přivaděče apod.,“ doplnil Jan Melša z policejního prezidia s tím že zapojeny do akce nejen středočeské policejní útvary, ale také například vrtulníková letka či policejní potápěči.

Nepodcenit hrozbu

„Ministerstvo vnitra hrozby terorismu v žádném případě nepodceňuje,“ prohlásil ministr John po skončení cvičení. Teprve analytici, kteří budou pečlivě rozebírat všechny získané poznatky, ale naznačí, jaké byly konkrétní přínosy nácviku zvládání krizových situací a co by se mělo zlepšit. Na jejich závěry si ale policisté, hasiči i bezpečnostní specialisté státních a krajských úřadů počkají. Posuzovat se bude nejen kvalita rozhodování a provedených zásahů, ale také spojení a komunikace mezi jednotlivými subjekty – krizovými štáby, operačními středisky a výkonnými složkami. Vyhodnocení cvičení by mělo být projednáno na zasedání Bezpečnostní rady státu příští rok, kdy se také plánují debaty nad návrhy opatření k nápravě případně zjištěných nedostatků.