Kauza se týká výstavby elektrárny, jejímž investorem byla vietnamská společnost Phu Son Cement a hlavním dodavatelem česká Inekon Group. Úvěr ve výši 2,5 miliardy korun poskytla investorům soukromá PPF banka, která si jej pojistila u státní EGAP. Projekt však následně zamrzl, když vietnamská strana nedokázala splácet. PPF proto čerpání úvěru zastavila a od EGAP požaduje pojistné plnění v řádu stamilionů korun.

Ignorovali obžalovaní negativní studii?

Podle státního zástupce Jiřího Pražáka věděli Pleva se Skuhrou v roce 2010 předem, že jejich pojišťovně může v tomto případě vzniknout povinnost hradit pojistné plnění. V úmyslu dosáhnout schválení příslibu pojištění dozorčí radou a následného uzavření pojišťovací smlouvy prý například ignorovali studii o negativním vývoji na vietnamském trhu s cementem. "Tyto informace v připravovaném materiálu odstranili," konstatoval žalobce.

"Chci vyjádřit hluboký nesouhlas. Postupoval jsem standardním způsobem jako u jiných transakcí," prohlásil čtyřicetiletý Skuhra. "Jsem opravdu rozčarován tím, co je nám kladeno za vinu. Není mi zřejmé, v čem jsme měli tímto naším standardním způsobem pochybit," řekl soudnímu senátu. Uvedl také, že změny, které navrhl v podkladech pro dozorčí radu, nemohly samotné projednávání případu nijak ovlivnit.

Náhrada škody má být 870 milionů korun

Stát vykonává vlastnická práva v EGAP prostřednictvím ministerstev financí, průmyslu, zemědělství a zahraničí. Skuhra upozornil, že případ cementárny byl několikrát schválen zástupci všech akcionářských ministerstev. "Ministerstva měla informace o jeho průběhu a z jejich strany nikdy nebyl dán žádný pokyn k tomu, aby případ nebyl dále zpracováván," zdůraznil.

Šestapadesátiletý Pleva, který přišel vypovídat po Skuhrovi, soudu vysvětloval, že případ neměl na starosti on, ale jeho podřízení. "Obžaloba se mě snaží vykreslit jako někoho, kdo měl znát detailní podmínky pojištění," divil se. Úpravy materiálů pro dozorčí radu rovněž popřel. "Nevím, co jsem tam měl měnit. Neměl jsem ve zvyku dokumenty měnit a nebylo to v mém popisu práce, nebyl jsem za to odpovědný," uvedl. Na opakovaný dotaz soudkyně připustil, že dozorčí radě případ doporučil. Krach projektu označil za "čistě politické riziko".

Oběma mužům hrozí v případě prokázání viny dva až osm let vězení za porušení povinnosti při správě cizího majetku. EGAP se k trestnímu řízení připojila jako poškozená. Zmocněnkyně pojišťovny dnes vyčíslila požadovanou náhradu škody na zhruba 870 milionů korun. Částka se skládá z peněz, které už pojišťovna vyplatila bance, a z těch, které jí teprve bude muset uhradit v budoucnu.