„S ohledem na zanedbatelnost rozsahu pomoci Nejvyšší soud postoupil tuto věc k projednání před Úřadem městské části pro Prahu 6, neboť skutek není trestným činem, ale bylo by jej možné posoudit jako přestupek," sdělil advokát.

Ševcov byl potrestán za to, že držel hlídku 

Obžaloba vinila Ševcova především z házení zápalných lahví na dům ministra obrany Martina Stropnického (ANO), což se neprokázalo. Potrestán tak byl nakonec za to, že držel hlídku při sprejování hesel na vězeňskou zeď. Vinu popíral s tím, že akci jen natáčel.

Nejvyšší soud se při rozhodování zabýval zejména otázkou pomoci ve vztahu k danému trestnému činu, tedy k poškození cizí věci. Hodnotil mimo jiné to, jaký měla tato pomoc dopad na činnost hlavního pachatele. Tím byl podle soudních spisů Lukáš Borl, který je spojován s takzvanou Sítí revolučních buněk a kterého policie viní ze tří trestných činů. Síť se mimo jiné přihlásila k několika útokům na pražskou restauraci Řízkárna nebo k zapalování policejních aut.

NS zpochybnil, že by hlídkování mělo smysl

Podle pražského městského i vrchního soudu Ševcov Borlovi usnadnil popsání vězeňské zdi tím, že prostřednictvím kamery hlídal přístupové cesty. Nejvyšší soud zpochybnil, že by takové hlídkování mělo smysl.

„Hlídání pomocí kamery, pokud vůbec lze o takovém způsobu realizace této činnosti uvažovat, je podstatně složitější a podstatně méně účinné již pro výrazné omezení zorného pole snímající osoby než v případě sledování okolního prostoru prostým okem," konstatovali soudci.

Cílem skandování byla podpora uvězněných anarchistů 

Vyjádřili názor, že Ševcov natáčel především celou demonstraci svolanou na podporu anarchistických vězňů, a až v jejím rámci též Borlovo sprejování. Okolí prý zachytil jen okrajově. "Nehledě na to, Lukáš Borl započal sám s uvedenou činností ještě předtím, než obviněný (Ševcov) začal danou situaci snímat videokamerou," podotkli soudci po zhlédnutí záznamu.

Nejvyšší soud zpochybnil také to, že by Ševcov podporoval sprejera i psychicky, konkrétně skandováním hesel "odpor žije" nebo "boj pokračuje". Cílem skandování totiž podle soudu prvotně byla podpora uvězněných anarchistů. Sprejer byl prý zjevně rozhodnutý záměr uskutečnit a sprejování zahájil i dokončil z vlastní vůle, takže Ševcov ho svým pokřikováním neutvrdil v tom, že má čin spáchat.

Ševcov dlouhodobě pobývá v Česku

„Vzhledem k uvedeným skutečnostem je možné uzavřít, že pokud jednání obviněného mělo vůbec na konání Lukáše Borla vliv, pak toliko okrajový," napsal soud. Upozornil na zásadu subsidiarity trestní represe, podle níž lze trestní odpovědnost pachatele uplatňovat jen v případech společensky škodlivých, u nichž nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu.

Ševcov dlouhodobě pobývá v Česku, studuje tu etnologii na filozofické fakultě. Po svém zatčení strávil tři měsíce ve vazbě, shodou okolností právě v ruzyňské věznici. Vnitro mu následně zamítlo žádost o pracovní kartu s odůvodněním, že Ševcov nesplňuje podmínku trestní zachovalosti. Mladíkovi tak hrozí vyhoštění.