Překupnictví je jedním z nešvarů, na které se policie v souvislosti s konáním šampionátu speciálně zaměřuje – a před kterými také varuje návštěvníky Prahy prostřednictvím letáků nazvaných Plán společné obranné hry (vytištěných nejen v českém jazyce, ale také v angličtině, němčině a ruštině).