Jestliže policisté usměrňují řidiče a chodce, nemohou mít motoristé ani lidé jdoucí po svých jistotu, zda je uniformy komandují oprávněně. Jakkoli to zní neuvěřitelně, přesně tomu nasvědčuje víkendový zákrok Inspekce Policie ČR. Ta v sobotu zadržela 17policistů z celkově 18členné skupinky, která je podezřelá z přečinu zneužívání pravomoci veřejného činitele a zločinu přijetí úplatků.

Ze spáchání trestných činů inspekce policisty podezřívá v souvislosti s jejich prací pro různé filmové štáby. A po několikaměsíčním sledování mají detektivové stíhající hříšné policisty jasno: pro produkční společnosti dotyční nejenom zajišťovali úkony, k jejichž provádění mimo službu neměli oprávnění, ale kvůli tomuto přivýdělku dokonce trpělo plnění služebních povinností!

„Aby se mohli nechat najmout pro vykonávání činnosti pro soukromou firmu, se policisté v nejednom případě uvolňovali z plánovaných služeb na svém oddělení; někteří tuto mimopracovní činnost vykonávali i v době své pracovní neschopnosti,“ připomněla v neděli Sandorová. „Policisté mnohdy dokázali odpracovat až 36 hodin pro firmu – a následně nastoupit do služby u policie. V několika případech se občané obraceli na takto „sloužící“ policisty v domnění, že se jedná o skutečnou policejní hlídku, která však odmítla zakročit,“ přiblížila mluvčí provinění těch, kteří na heslo Pomáhat a chránit jaksi pozapomněli.

Brigádníci se služební zbraní

Podle dostupných informací skuteční policisté, kteří si ale v dané době na policisty pouze hráli, kvůli natáčení uzavírali prostory nebo odkláněli dopravu. A kvůli přivýdělku se policejní brigádníci, fungující jako organizovaní skupina řízená jedním z podezřelých, jenž organizoval práci podle zadání různých filmových společností, vybavili skutečnými policejními uniformami. Včetně služebních zbraní! Alespoň v některých případech; jindy si vzali alespoň plastové napodobeniny pistolí.

O tom, že dobře věděli, že se na provádění policejních činností pro soukromé osoby, nechávají najímat neoprávněně, svědčí skutečnost, že někdy své uniformy záměrně označovali jiným identifikačním číslem. „Dále zneužívali policejní informační systém pro zjišťování informací o majitelích motorových vozidel parkujících v místech vyhrazených pro natáčení,“ připomněla Sandorová další provinění, jimiž si policisté zajišťovali úplatky od filmařů.

Velké peníze

Inspektoři policie zjistili, že se v kauze točily skutečně velké peníze. Jednorázová odměna pro každého jednotlivce za účast na jedné akci začínala na dvou tisícovkách – a někteří z policistů si takto přišli bokem až na několik set tisíc korun ročně.

Vyšetřovatelé inspekce, kteří na kauze pracovali pod krycím označením „akce Melta“, již podali Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 1 návrhy na zahájení trestního stíhání podezřelých policistů. „Státní zástupce je akceptoval,“ uzavřela mluvčí Sandorová. Vyšetřování kauzy pokračuje, podle všeho ale podezřelí budou muset svléknout uniformu. Bývá totiž pravidlem, že pokud státní zástupce zahájí trestní stíhání podezřelého policisty, jeho nadřízený rozhodne o okamžitém propuštění ze služebního poměru, a to bez nároku na výsluhy.

Podle nedělního vyjádření Andrey Zoulové tomuto kroku spěje vývoj i v tomto případě. „Pražská policie úzce spolupracuje jak s Inspekcí Policie ČR, tak i se státním zastupitelstvím. Příslušní funkcionáři s personálními pravomocemi se v nejbližší době seznámí důkladně se spisovými materiály a poté vydají adekvátní personální rozhodnutí, konstatovala Zoulová. Většinou se přitom jedná práce o policisty působící v metropoli; pouze jediný je ze středních Čech. Šestnáct podezřelých působí podle Sandorové na různých pozicích v rámci působnosti krajského policejního ředitelství v Praze, v jednom případě jde o příslušníka ruzyňského inspektorátu cizinecké policie.

V případě uznání viny soudem odsouzení hrozí podezřelým až osmileté vězení. Zatím jsou stíháni na svobodě; pouze v případě hlavního organizátora, jenž podle zjištění inspekce činnost skupiny organizoval a jednotlivé policisty vysílal na konkrétní akce, putoval na státní zastupitelství podnět k podání návrhu na uvalení vazby.

Obecné zásady pro asistenci policejních hlídek v dopravě při filmování:

- Produkce filmu, klipu, reklamy apod. požádá příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikace. Zpravidla se jedná o zábory komunikací pro parkování vozidel nutných pro zajištění konkrétní produkce (štáb, osvětlovači, zvukaři, efekty, kameramani, catering, hrací vozidla a další). V tomto případě musí být na dotčených komunikacích osazeny 7 dní předem dopravní značky (zejména B28 – zákaz zastavení).
- V mnoha případech je při vlastním natáčení potřebné pro jednotlivé záběry krátkodobě pozastavovat silniční provoz, a to jednak z důvodu zajištění jeho bezpečnosti, anebo v případě, že se jedná o natáčení „v minulosti“ a současná vozidla, oblečení lidí atd. by byla v rozporu s filmem. Silniční správní úřad v takových případech zpravidla ve svém rozhodnutí uvádí, že silniční provoz (a zejména provoz MHD) smí být krátkodobě omezován, například na maximálně 3 minuty.
- Má-li produkce takovéto rozhodnutí, požádá policii o zajištění asistence. V některých případech, zejména na důležitých komunikacích a křižovatkách, potřebu asistence projednává předem silniční správní úřad s Policií ČR. Uzná-li příslušný odpovědný funkcionář pražského policejního ředitelství potřebnost policejní asistence, povolí ji a je pak zajišťována policisty v rámci služby.
- Pokud je omezován provoz MHD, vyžádá si produkce také asistenci dispečerů Dopravního podniku hl. m. Prahy.

Zdroj: mjr. Andrea Zoulová, ředitelství pražské policie