Policista věří, že byl diskriminován. K totožnému závěru dospěl i bývalý ombudsman Pavel Varvařovský.

M.B. pracoval u policejního Útvaru pro ochranu ústavních činitelů. Na podzim roku 2010 mu byl diagnostikován virus HIV. Když se jeho zaměstnavatel dověděl, že je policista HIV pozitivní, nařídil mu lékařskou prohlídku k posouzení, zda je způsobilý k výkonu služby.

Lékař podle žaloby došel na základě pouhého ověření diagnózy v nemocnici k závěru, že M.B. tuto způsobilost dlouhodobě pozbyl. Ředitel útvaru František Snopek následně policistu počátkem ledna roku 2011 propustil.

„Můj klient rázem přišel nejen o práci, ale i o bydlení na policejní ubytovně," popsal Kalla s tím, že v souvislosti s propuštěním M. B. ukončil i studia na policejní akademii. Sám bývalý policista se nyní ke sporu příliš vyjadřovat nechtěl, prý i proto, aby nevyvíjel tlak na soud.

Rozpor s předpisy vyšší právní síly

Podle zprávy již bývalého ombudsmana Varvařovského policie sice postupovala v souladu se zákonem, avšak v rozporu s předpisy vyšší právní síly. Úprava obsažená v zákoně o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů je prý totiž v rozporu jak s Listinou základních práv a svobod, tak i s mezinárodními smlouvami o lidských právech.

„Onemocnění virem HIV je možné považovat za zdravotní postižení, to jest za zakázaný diskriminační důvod dle antidiskriminačního zákona," uvedl veřejný ochránce práv.

Právník Kalla dodal, že obvodnímu soudu navrhoval, aby řízení o žalobě přerušil a obrátil se nejen na Ústavní soud, ale i na Evropský soudní dvůr, protože česká právní úprava může být v rozporu s příslušnou evropskou směrnicí. Obvodní soud však tomuto požadavku nevyhověl.

Podrážděný svědek vyvoval potyčku

Varvařovský dále označil za problém, že hodnocení zdravotní způsobilosti na základě vyhlášky je mechanické a automatické a posudkový lékař mnohdy nemá možnost posoudit reálnou způsobilost k výkonu služby.

Předvolaný svědek, který byl podle Kally předsedou posudkové komise v případě M. B., opustil v úterý jednací síň podrážděný a na chodbě vyvolal potyčku s přítomným fotografem.