Průběh akce nazvané Stmívání se od těch předchozích poněkud lišil. "Dříve se totiž stávalo, že jakmile takzvaně zájmové osoby spatřily přicházet policisty, stihly své zboží odhodit, nebo dokonce odejít pryč. Zároveň také mají tyto osoby mezi jednotlivými skupinami zaveden poměrně precizně propracovaný systém včasného varování, což v praxi znamená, že jakmile je jedna skupina kontrolována, informuje neprodleně o policejní ´šťáře´ všechny ostatní. Proto jsme tento čtvrtek večer změnili taktiku a nedali tak takovýmto vykukům šanci," informoval mluvčí pražské policie Tomáš Hulan.

Zdroj: Policie ČR

Všechny tři skupiny policistů a celníků dorazily na předem vytipovaná místa tak, aby neměl nikdo možnost před muži zákona prchnout. Díky tomu se podařilo na těchto třech místech zastihnout a zkontrolovat téměř sto dvacet osob, převážně cizinců z takzvaně třetích zemí.

Pro tyto kontroly měli celníci připraven vůči osobám, které přišly do jakéhokoli kontaktu s dogou „čtyřnohý trumf“. Tímto trumfem byli dva služební psi speciálně vycvičení na vyhledávání drog.

Psi se nemýlili

Tito čtyřnozí pomocníci nejen, že umí drogy najít, ale umí také zjistit, zda kontrolovaná osoba v posledních několika hodinách přišla do kontaktu s návykovou látkou, byť u sebe v danou chvíli žádnou nemá. A aby nedošlo k jakékoli mýlce, byly osoby označené psem podrobeny ještě kontrolním stěrům, které ve všech případech korespondovaly s „názorem“ služebních psů.

Při samotných kontrolách bylo zjevné, že někteří kontrolovaní, jakmile celníci přivedli tyto psy specialisty, znatelně znervózněli. A u třiceti z nich se není čemu divit, neboť právě u nich služební psi reagovali. Zmiňované stěry pak prokázaly doslova koktejl drog, marihuanou počínaje a pervitinem konče, se kterými přišli kontrolovaní v době nedávno minulé do styku.

"Těchto třicet osob následně skončilo na policejních služebnách k provedení úkonů stanovených zákonem. Na služebně ale také skončily čtyři osoby, u kterých policisté drogy fakticky našli a zajistili. Tito čtyři zadržení jsou nyní podezřelí z trestných činů nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy či přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu a to z toho důvodu, že u nich policisté v součtu zajistili 80g drog od marihuany až po amphetamin," uvedl Hulan.

Výborná organizovanost zločinců

Mluvčí ale poukazuje i na fakt, že kriminalisté zabývající se drogovou problematikou naráží na různá úskalí. "Jedním z nich je organizovanost osob podílejících se na drogové trestné činnosti. Jejich obchod totiž funguje většinou trojfázově. Jeden člověk shání na ulici zákazníky. Jakmile se mu nějakého podaří sehnat, zjistí, o co má klient zájem a předá informaci tomu, kdo u sebe drogu má," vysvětluje.

Tento dodavatel ale nikam nejde, pouze požadované množství drogy předá třetí osobě, která ji na místo obchodu donese. Ale ani tato třetí osoba do kontaktu se zákazníkem nepřijde, neboť požadované zboží uloží do předem domluvené „mrtvé schránky“ a odejde pryč. První osoba z celého tohoto řetězce pak od klienta vybere peníze a řekne mu, kde své zboží najde.

"Nicméně ani tyto finty obchodníků s drogami nás neodradí a v boji s tímto nešvarem budeme i nadále pokračovat všemi zákonnými prostředky. Zlý jazykové tvrdí, že jsme vůči situaci v úzkém centru metropole neteční, nebo dokonce, že ji vůbec neřešíme. Opak je ale pravdou, což dokládají relevantní výsledky," chlubí se Hulan.

Akce probíhají průběžně

Za uplynulých devět měsíců letošního roku policie v úzkém centru metropole provedla celkem 64 policejních akcí, zaměřených především na drogovou problematiku. Při těchto akcích policisté zadrželi 83 lidí. Dále odhalili 499 osob, které se dopustily přestupků na úseku drog. Těm policisté v příkazním řízení uložili pokuty v celkové výši bezmála tři miliony korun. V součtu se také podařilo zadržet 63 hledaných osob.

"Jen během letních měsíců, tedy od června do září provedli policisté v úzkém centru metropole 21 policejních akcí zaměřených na dealery a konzumenty drog. Při těch jsme zadrželi 18 pachatelů drogové trestné činnosti a dále řešili 209 osob pro přestupky na úseku drog. Zároveň se při těchto akcích podařilo vypátrat a zadržet 32 hledaných osob," uzavírá Hulan.