Potvrdila pouze, že z kritiky konkrétních postupů přicházející z Brna se policisté v metropoli poučí. „Vedení Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy je se závěrečnou zprávou veřejné ochránkyně práv seznámeno a tyto závěry akceptuje," sdělila Deníku mluvčí.

Podrobnosti nelze říci

Jestliže sama ombudsmanka Šabatová hovoří o přijetí adekvátních opatření k nápravě ze strany vedení pražské policie, lze tedy očekávat nějaké viditelné změny postupů již při chystaných demonstracích k 28. říjnu?

Tuhle otázku Deníku ve čtvrtek Zoulová označila jako „nadbytečnou". „Přijatá adekvátní opatření nelze z taktických důvodů konkretizovat, a to s ohledem na budoucí bezpečnostní opatření podobně významného charakteru," konstatovala.

Tým Šabatové doporučuje pořizovat videozáznam

Lze tedy pouze spekulovat, s jakými novinkami lze v Praze počítat. Tým Šabatové mimo jiné veřejně doporučil pořizování videonahrávek, aby ze záznamů bylo možné situaci následně vyhodnotit identifikovat aktéry.

Dá se odhadovat, že policie by mohla dostat pokyn postupovat při dohledu na bezpečnost a pořádek tak, aby veřejnost mohla bez problémů a překážek realizovat svá základní a politická práva.

Policie čelila kritice 

V praxi to zřejmě může znamenat třeba důslednější oddělování skupin vyjadřujících protichůdné názory, jejichž počínání bude ponechán volnější průběh, pokud nedojde k porušování zákona.

Podle všeho bude kladen větší důraz i na to, aby policisté důsledně uplatňovali svou nadstranickost a nezávislost – a tedy je nebylo možno osočovat z toho, že se klonili na stranu jednoho či druhého tábora. Právě takové hlasy zaznívaly už v průběhu návštěvy čínské delegace, kdy policie čelila kritice, že se z očí hostů snaží odklízet demonstranty s tibetskými vlajkami.

Nikdo si nestěžoval

Některé zákroky policistů během demonstrací proti nekritickému sbližování naší země s Čínskou lidovou republikou vyvolaly již v březnu značný rozruch a debaty nejen na internetu a v kruzích aktivistů, ale i v médiích.

Tyhle ohlasy Šabatová nepřehlédla – a třebaže se s podnětem k prošetření činnosti policie během návštěvy Číňanů na ni nikdo neobrátil, z vlastní iniciativy rozjela šetření nejčastěji probíraných incidentů. K jejich objasnění pomohly materiály poskytnuté pražskou policií a veřejně dostupná videa. Ve středu mluvčí veřejné ochránkyně Iva Hrazdílková ohlásila závěry: některé policejní reakce byly nepřiměřené či zmatečné.

Zabásli prý nepravého

Vážným pochybením prý byly činnost i nečinnost policistů přítomných výjevu, kdy čínští přívrženci prezidenta své rodné země napadli pomocí vlajkové žerdě českého občana s tibetským praporem: proti zjevně agresivní pročínské skupině policisté nijak nezakročili, a dokonce ani nezjišťovali totožnost těchto osob; naopak předmětem jejich zájmu se stala oběť útoku. K zajištění tohoto muže podle týmu ombudsmanky přitom nebyl důvod.

„Policisté se měli místo toho soustředit na agresivní stoupence čínského prezidenta a podniknout kroky k odhalení útočníků a k jejich zajištění," poznamenala Hrazdílková. A vysvětlení hovořící o tom, že zasahující policisté neviděli, kdo bitku rozpoutal a kdo se bránil, prý jen prozrazuje, že dění na místě neměly uniformy pod kontrolou.

Na případ jsou různé úhly pohledu 

To, že byli lidé považovaní za nepohodlné čínským hostům zcela zbytečně převáženi na služebnu, navíc zpráva ombudsmanky zmiňuje opakovaně. Šlo také o zásah u sloupů veřejného osvětlení v Evropské ulici, kde se dva aktivisté ke kandelábrům připoutali a vyměňovali výzdobu s čínskými motivy za tibetskou, načež se ke sloupům připoutali i další lidé a jiní přihlíželi.

Ti, kdo neuposlechli výzvy k opuštění prostoru, byli odvezeni na služebnu. To podle ombudsmanky neodpovídá zákonu – jakkoli šlo o osoby podezřelé ze spáchání přestupku, konkrétně neuposlechnutí výzvy.

Ombudsmanka žádá Tuhého o vyjádření 

Důvodem k zajištění by prý mohly být pouze obavy, že dotyční budou ve svém jednání pokračovat nebo budou mařit řádné objasněné věci.

Mluvčí ombudsmanky Hrazdílková ovšem poznamenala, že v tomto případě ředitel pražské policie Miloš Trojánek nesouhlasil (zatímco jiné závěry týmu ochránkyně Šabatové akceptoval). K situaci na Evropské ulici proto ombudsmanka ještě žádá o vyjádření policejního prezidenta Tomáše Tuhého.

Policisté prý postupovali zmatečně 

Zásadní výhrady měla ombudsmanka ke „zmatečnému" postupu policie v kauze tibetské vlajky vyvěšené na budově Filmové akademie múzických umění. Neohrazovala se ovšem proti tomu, že policisté přišli zjišťovat, zda majitel budovy o vyvěšení ví – mohlo jít o vyhodnocování bezpečnostního rizika, jestliže se v blízkosti nacházeli počínští aktivisté v prapory na dlouhých žerdích.

Těžko vysvětlitelná je však opětovná návštěva, při níž policisté opakovali stejný dotaz. „Ani pak nepředali vedení FAMU informace, které by vysvětlovaly důvod tohoto zjišťování, možná bezpečnostní rizika, ani ujištění, že policie bude plnit svůj úkol všemi silami předejít škodám," připomněla Hrazdílková.

Během akce nebyla ohrožena bezpečnost 

Právě v souvislosti s akcí na FAMU původně policie připouštěla jediné pochybení, k němuž z její strany došlo během třídenní návštěvy čínské delegace na nejvyšší úrovni. Po odletu čínských hostů 30. března Jozef Bocán z policejního prezidia ocenil, že v průběhu bezpečnostního opatření nedošlo k žádné mimořádné události, v rámci které by byla ohrožena bezpečnost kterékoliv z chráněných osob.

Vážnější maléry podle jeho slov neprovázely ani manifestace příznivců návštěvy a demonstrace jejích odpůrců, byť na různých místech Prahy docházelo k výměně stanovisek mezi názorovými protivníky tak vehementně, že ne vždy zůstávalo jen u argumentů vyjádřených slovně. „Drobné potyčky a strkanice policisté zpravidla ukončili v samotném zárodku," ocenil tehdy Bocán.

Policejní prezident akci ocenil 

První náměstek policejního prezidenta Martin Vondrášek obzvlášť vyzdvihl „zdrženlivost policistů při zajišťování veřejného pořádku v souvislosti s projevy rozdílných názorů". Rovněž policejní prezident Tomáš Tuhý ocenil stoprocentní zvládnutí akce z hlediska bezpečnosti. Podřízeným poděkoval za profesionální a osobní zodpovědný přístup.

To, že se počínání policie setkává s kritikou – často i poměrně zdrcující – není ovšem v Praze nic nového. Třeba před více než stoletím bouřlivácký spisovatel Jaroslav Hašek (kterého bychom z dnešního pohledu vlastně mohli označit i jako aktivistu) prohlašoval, že slušnosti se bude učit od policie při demonstracích. A ještě mnohem tvrdší výhrady by se našly i z dob podstatně dávnějších…

Čtěte také: Policisté budou blíže občanům