Po bezmála dvouhodinové závěrečné řeči obhájce konstatoval předseda senátu Lukáš Svrček, že soud nemá o Bauerově vině pochybnosti a že rozsudek vychází z okolností objektivní povahy.

Jako stěžejní důkaz posloužilo právě předání obálky s penězi, kterou Vondra následně odevzdal policii. Setkání Bauera a Vondry, tehdejšího starosty Prahy 14 a pražského zastupitele, v jeho magistrátní kanceláři 12. června 2020 kriminalisté zaznamenali na odposlouchávací zařízení. A z komentářů majitele několika hotelů a restaurací vyplývá, že peníze měly být odměnou za Vondrovu vstřícnost ohledně regulace předzahrádek v centru metropole. Dnes dosluhující koalice prosazovala jejich prostorovou úpravu v takovém duchu, aby přispěla k lepší prostupnosti Královské cesty. Úbytek místa pro hosty Bauer a někteří další podnikatelé v pohostinství vnímali jako ohrožení jejich byznysu.

Soud konstatoval, že Bauerovy snahy o korupční ovlivnění politiků se projevily už při dvojici březnových schůzek, z nichž první měl s Jiřím Koubkem, dalším zastupitelem TOP 09 a exstarostou městské části Praha-Libuš, a druhou s Radkem Vondrou. Oba zastupitelé poté kontaktovali policii. „Byť nabídka úplatku v hodnotě milion korun ze setkání s panem Koubkem existuje pouze v rovině tvrzení proti tvrzení, jde o situaci, která logicky zapadá do celého rámce. Trestný čin korupce se může málokdy opřít o tak pevné důkazy jako v této kauze,“ zdůraznil Svrček.

Bauerův advokát Richard Čičko se snažil prokázat nevinu svého klienta mimo jiné upozorněním, že schůzka s Koubkem trvala jen 30 minut a že nikdy jindy se tito dva muži osobně nepotkali. „Nesporně došlo k předání obálky s hotovostí panu Vondrovi. Předtím s ním ale můj klient diskutoval podporu pro zastupitelský klub TOP 09. Tak to také bylo míněno. Jako sponzorský dar. Chtěl podpořit klub jako celek, udělal to ale nešťastně. Administrativa je pro něj sekundární, je zvyklý jednat se selským rozumem,“ prohlásil Čičko, který událost označil za Bauerovu životní chybu, exces a neobratnost. „Rád bych ale vznesl také otázku, proč obžalovaný po předání Vondru už nikdy nekontaktoval. To by přeci nedávalo smysl, když by měl pocit, že mu něco dluží,“ poznamenal obhájce, který dále označil Bauera za předmět vnitropolitických bojů v pražské TOP 09, o nichž neměl ponětí.

„Vysvětlení, proč mě už pak nekontaktoval, je prosté – měl podezření, že je sledován policií. Neobstojí ani snahy pana obhájce vylíčit mou spolupráci s policií jako něco protiprávního. Já jsem se vyšetřovatelů zeptal na jedinou věc – jestli můžu obálku přijmout. Oni odpověděli, že ano. Žádné další dohody, natož instrukce, tam nebyly,“ řekl Pražskému deníku Vondra, podle kterého šlo o jedinou cestu, která mohla vést k usvědčení Bauera. „Aktivity vedoucí k odhalení trestné činnosti jsou pochopitelně nadřazeny etickému kodexu zastupitele, jímž také pan advokát argumentoval. Pan Bauer byl nejspíš tímto způsobem zvyklý řešit své politické zájmy po desetiletí. Mou motivací bylo upozornit jeho kolegy z branže i politiky, že takto se to dělat nemá,“ dodal Vondra, který v kauze vystupoval jako svědek.

„Jsem zklamaná z toho, že výsledkem je pouze pokuta, byť poměrně výrazná. Regulace předzahrádek do nějaké logické podoby je běh na dlouhou trať. S menšími provozovateli jsme dohodnuti, ale asi pět nebo šest velkých včetně skupiny pana Bauera napadlo výpovědi u soudu. Je to pro ně zřejmě statusová záležitost. Mají asi pocit, že za těch třicet let přešel prostor pod předzahrádkami z veřejného do jejich vlastnictví,“ komentovala případ nová zastupitelka hnutí Praha sobě Kristýna Drápalová, která v posledních letech regulaci předzahrádek uváděla do praxe jako asistentka náměstka primátora Adama Scheinherra.

Soudce smetl ze stolu i námitku obhajoby, že pokuta je pro Bauera nepřiměřená a likvidační. „Stanovení té částky není svévolné. Vyjadřuje závažnost provinění a také majetkové poměry odsouzeného,“ konstatoval Lukáš Svrček.