Výrobce klíčků musí pro schválení výrobny dozorovým orgánem projít kontrolou a vyhovět řadě požadavků právních předpisů. Ty souvisejí se splněním specifických mikrobiologických kritérií pojících se s pěstováním této potraviny náchylné ke kontaminaci bakteriemi. Nic z toho odhalený pěstitel nesplnil, protože svůj provoz inspekci vůbec nenahlásil.

"Kontrolní opatření pro pěstování klíčků byla legislativně zpřísněna jako preventivní krok, který má za cíl ochránit spotřebitele před šířením závažných střevních epidemií, jejichž původcem je mj. baterie Escherichia coli produkující shigatoxiny. Taková epidemie zasáhla Německo v roce 2011, kde se klíčky s nebezpečnými bakteriemi dostaly ke konečnému spotřebiteli a způsobily celkem 50 úmrtí," uvedl mluvčí inspekce Pavel Kopřiva.

Provozovatel na základě kontrolního zjištění SZPI sám zlikvidoval 504 balíčků klíčků, každý o hmotnosti 150 g (vlastní výroby), 23 balení klíčků po pěti kilogramech od výrobce neznámého původu a 41 nádob obsahujících naklíčené mungo fazolky o hmotnosti zhruba šest kilogramů v každé nádobě. Celkem se tedy jednalo o cca 437 kg těchto závadných potravin rizikového charakteru.