Třebaže zranění, které muži v uniformě způsobil, postiženému nezabránilo zapojit se společně s kolegy do pronásledování končícího dopadením, pachatel může počítat s jedním: u soudu se nebude zpovídat pouze ze spáchání jednoho trestného činu, ale paragrafy spojené s jeho stíháním se pomnoží. Úraz nebyl banalitou; vyžádal si lékařské ošetření.