Policista, který je na vodě jako doma. Tedy – který na vodě slouží. Na Labi v Nymburce působí jako vedoucí poříčního oddělení středočeské policie. Rovněž ředitelka Státní plavební správy ČR Klára Němcová potvrzuje: obdobná nehoda s tak vážnými následky, jíž by se účastnil jezdec na vodním skútru, se u nás ještě nestala.

Nehoda zůstává v šetření

O tragédii, jejíhož viníka policisté stále hledají a před dvěma týdny požádali o odborné stanovisko k nadále zcela otevřenému případu právě úřad Němcové, se jistě bude ještě dlouho mluvit mezi lidmi kolem vody nejenom na Orlíku. Tam na počátku července nepřežila střet vodního skútru s pramicí s motorovým pohonem 18letá dívka.

Slečna, která se plavila na pramici, utrpěla při nehodě těžká zranění, jimž podlehla již během leteckého transportu do nemocnice. Na lodi utrpěl zranění také 31letý muž, kterého záchranáři odvezli do nemocnice. Devatenáctiletému řidiči skútru stačilo ošetření na místě.

Trosečníci na Slapech

Nejde přitom o jediný malér na Vltavě, který v posledních dnech šokoval veřejnost. Během posledního červencového víkendu se s velkým ohlasem setkala nehoda převozu na Slapech, kde se v sobotu odpoledne začal za jízdy potápět převoz zaplněný lidmi mířící ze Staré Živohošti do Nové Živohošti.

Naštěstí se nikomu nic nestalo – i díky tomu, že k záchraně trosečníků přispěchaly posádky jachet z okolí. Podle některých svědectví se objevily spekulace, že prám zalila vlna vyvolaná neukázněným vůdcem jiného plavidla – častěji se však na místě hovořilo o tom, že loď byla zřejmě přetížená kvůli překročení maximálního počtu přepravovaných osob.

Co přesně se stalo a kdo je za nabírání vody do lodi (jež se nakonec nepotopila) odpovědný, zůstává předmětem šetření policie. Ta zahájila šetření případu jako obecného ohrožení z nedbalosti – nikoli však zaměřené proti konkrétní osobě.

Chyby hlavně v papírech

Jakkoli by oba veřejností pozorně sledované případy mohly naznačovat, jak je na vodě nebezpečno, zkušenosti z policejních kontrol vyznávají podstatně optimističtěji.

Třebaže rozsáhlé kontroly zaměřené na přelomu června a července speciálně na chování lidí na vodě i kolem vody odhalily řadu nedostatků, nepotvrdily hodnocení časté zejména mezi plavci nebo rybáři, v jejichž kruzích není výjimkou zaslechnout, že vůdci plavidel jezdí bezohledně a rádi si přihnou.

Alkohol za kormidlem 

Ano, s jízdou porušující pravidla i s kapitány, kteří se kormidla chopili ne s úplně čistou hlavou, se policisté skutečně setkali – byly to ovšem pouze ojedinělé případy.

Hlavní odhalené nedostatky spadaly do kategorie „papírových" prohřešků, přičemž dokumenty neměli v pořádku jak lidé lodě řídící, tak samotná plavidla. Jednalo se především o chybějící průkazy způsobilosti, evidenční znaky či lékařské posudky, připomněl ředitel pořádkové police Martin Hrinko.

Jedině originál dokumentu 

S důrazem na to, že při kontrole je třeba předložit originál; kopie nestačí. Ojedinělé podle jeho slov nejsou ani pokuty udělené za chybějící plovací vesty; někdy se také kontroloři setkají s příliš početnou posádkou. Nicméně že by někdo na vodě vysloveně vyváděl, se podle zkušeností policistů nestává.

Byť Matyasko připouští, že tak jako se vyskytnou silniční piráti, lidé podobného ražební se mohou objevit i na plavidlech, Možná spíš dejme tomu na Slapech, kde mohou spoléhat na to na to, že případné kontrole ujedou a skryjí se někde v zátoce, než někde na řece, kde se dá plout od jedu k jedu a schovat se není kde.

Chyby z neznalosti

Divochů na vodě nicméně rozhodně nepřibývá, potvrzují Matyaskovy poznatky z dění na Labi. Zatímco v minulosti jeho tým častěji řešil prohřešky posádek sportovních plavidel a jezdců na vodních skútrech, poslední dobou se zdá, že se tyhle skupiny umravnily. „Vůdci plavidel jsou v posledních letech disciplinovanější," konstatoval Matyasko.

Problémy prý pramení spíš z neznalosti těch, kteří usednou na loď v pozici „kapitána" bez jakýchkoli zkušeností, ale i bez detailních znalostí pravidel provozu na vodě. Ano i to je možné; zcela legálně. Stačí předložit občanský průkaz v půjčovně plavidel.

Poučit by měli provozovatelé 

Policisté proto apelují právě na provozovatele půjčoven, aby klientům zprostředkovali rozsáhlejší poučení nežli jen sdělení „takhle se to startuje". Ostatně také třeba provozovatelé zdymadel vědí své: „zelenáče" si musí pohlídat, aby plavidlo nepřivázali ke konstrukci – a při změně hladiny nezůstali doslova viset.

Znát pravidla platná na vodě je podle ředitelky plavební správy Němcové potřebné i pro plavce. Právě oni patří na vodě k nejohroženějším – a v mnoha případech také k těm nejméně poučeným.

Stejně jako na silnicích platí i na vodě pravidla omezující třeba rychlost, upravující předjíždění, míjení během potkávání a speciálně na vodě třeba chování v blízkosti břehu nebo ustanovení o pomalé plavbě v takzvaném výtlačném režimu zamezujícím škodlivému vlnobití – a stejně jako v silničním provozu se nejrůznější regule a omezení nevztahují jenom na ty, kteří mají možnost přidat plyn. A je i řada dalších ustanovení, která by zrovna na vodě možná leckoho překvapila: třeba nařízení o hasicích přístrojích nebo zákaz vypouštět odpady.

Stop znamená žlutá

Nejenom vůdci plavidel ovšem mají povinnost přizpůsobit plavbu stavu vodní plochy, ostatním účastníkům plavebního provozu a ochraně staveb. Své povinnosti mají i plavci. S těmi je to podobné jako s chodci – přičemž nikdo nepochybuje o tom, že i pěší účastníci silničního provozu musí velmi dobře vědět, co třeba znamená červená na semaforu.

Kde platí „stopka" pro koupání, ovšem mnozí netuší – a leckdy nemají ponětí, že i když lomí rukama nad bezohledností kapitánů, ve skutečnosti jsou to právě oni, kdo chybuje.

Co se na vodě nesmí? 

Nesmí třeba křížit dráhu přibližujících se plavidel, platí zákaz koupání v trase převozu, v plavebních komorách, ale třeba také do stometrové vzdálenosti od přístaviště nebo na sledovaných vodních cestách (tedy vlastně tam, kde je větší lodní provoz) či v blízkosti mostních pilířů.

Ve vlastním zájmu lze plavcům doporučit také dodržování bezpečné vzdálenosti od plavidel. Přispět k bezpečí koupajících se lidí by na přehradách měla novinka v podobě instalace žlutých bójí, které vyznačují jakousi vodní obdobu pěších zón: ohrazují území vyhrazené pouze plavcům, které je pro plavidla zapovězeno. Není ovšem bóje jako bóje. Deník mezi dovolenkáři zaznamenal stesky nad bezohlednými piráty, kteří na plavce neberou ohledy a „klidně si jezdí až u těch červených bójí" – ovšem pozor: červená na vodě neznamená zákaz; takto se zpravidla vyznačuje plavební dráha…

Riziko vyhodnotit – a nepodcenitTřebaže většina rekreantů vyrážejících k vodě zná plavební předpisy i zákon o vodách asi tak detailně jako španělskou vesnici kdesi v Pyrenejích, doporučení pro laiky pohybující se coby plavci může znít překvapivě jednoduše: používejte hlavu, avšak ne hlavu ovlivněnou alkoholem. Znamená to vyhýbat se nejen zakázaným místům, ale i dalším rizikovým oblastem, kde by mohlo dojít je střetu s plavidlem.
Hlava na hladině je ostatně často jediné znamení, které vůdce plavidel na plavcovu přítomnost upozorňuje. Právě proto platí zákaz koupání u mostů (proti pilíři není hlava dobře vidět), proto se se na přehradách s lodním provozem doporučuje použít výrazné koupací čepice (a v případě dálkových plaveb se raději označit plovákem, a ještě lépe si zajistit doprovod s loďkou, která může posloužit i v případě, že plavci dojdou síly), radí ředitelka plavební správy Klára Němcová. A připomíná: plavci nesmějí křížit dráhu přibližujícímu se plavidlu!
Zkušenosti z policejních kontrol ovšem mohou být varováním i pro rybáře – ukazuje se, že ti v okolí vodních ploch často porušují zákaz vjezdu do lesa nebo zapomínají, že nesmějí chytat v místech, kde přistávají lodě. Nestačí tedy pamatovat jen na povolenku, rybářský lístek i předepsané vybavení, na omezení umožňující chytat maximálně na dva pruty a na povinnost udržovat u vody pořádek.

Čtěte také: Kvůli ochraně plavců bude na Orlíku a Slapech 16 vymezených ploch