Voglovi, který v době svého obvinění pracoval u protidrogové centrály přes 20 let, hrozilo až desetileté vězení. Hlavním a v podstatě jediným svědkem proti němu byl liberecký dealer Petr Ryžák. Tvrdil, že s pervitinem obchodoval na Vogelův pokyn, aby snáze pronikl do drogového podsvětí. Soudy nakonec Ryžáka označily za zcela nevěrohodného svědka a na sklonku loňského roku ho nepravomocně poslaly na 14 let do vězení za to, že vedl gang výrobců pervitinu.

Nestandardní postup GIBS

Policista dlouhodobě uvádí, že obvinění ho poškodilo nejen v pracovním, ale i v soukromém životě. Po svém osvobození v roce 2015 řekl, že Generální inspekce bezpečnostních sborů postupovala v jeho případě nestandardně a že obdobným způsobem by bylo možné odstranit jakéhokoliv policistu. Odškodné se rozhodl po státu vymáhat právě proto, aby na tuto skutečnost upozornil.

Svůj nárok vyčíslil na dva miliony korun za nemajetkovou újmu a na dalších 195 tisíc korun, které vyplatil právníkovi za zastupování v trestní kauze. Ministerstvo mu přiznalo náklady na právníka a peněžité zadostiučinění ve výši 100 tisíc korun, zbytku požadavku nevyhovělo. Vogel se proto obrátil na Obvodní soud pro Prahu 2, nicméně podle soudkyně Martiny Weissové tak učinil zhruba o dva týdny později, než měl, a proto soud žalobu ohledně 1,9 milionu korun zamítl.

Soud přiznal jen úroky

"Žalobci (Vogelovi) nic nebránilo ve včasném podání žaloby, navíc byl zastoupen advokátem již v době, kdy uplatnil nároky u žalovaného (ministerstva spravedlnosti). S ohledem na uvedené soud zamítl návrhy žalobce na doplnění dokazování, kdy těmito důkazy chtěl žalobce prokázat vznik nemajetkové újmy a její intenzitu," konstatoval soud v rozsudku vyhlášeném loni v říjnu.

Argument Vogela, že námitka ministerstva ohledně promlčení je v rozporu s dobrými mravy, soudkyni nepřesvědčil. Policistovi však přiznala úroky za dobu, kdy bylo ministerstvo v prodlení s vyplacením přiznaných 295 tisíc korun - úřad ji totiž Vogelovi zaslal s půlročním zpožděním. Ministerstvo má navíc muži uhradit i náklady za aktuální soudní řízení, které činí 44 tisíc korun.

Vogel podal proti rozsudku odvolání, které projedná 21. března pražský městský soud.