Veterán rokuvítězem této kategorie se stal dnes již emeritní plukovník Zdenek Bezouška, který opustil řady Policie ČR v závěru roku 2017. Ten nastoupil k bezpečnostním složkám před 45ti lety. Během této doby prošel řadou pozic a funkcí a to od těch základních, chcete-li řadových, až po vrcholný management pražské policie, kde zastával pozici náměstka ředitele krajského ředitelství pro uniformovanou policii.


Čin roku Vítězi se stali policisté nprap. Petr Pohůnek, nstržm. Jiří Gabzdyl a nprap. Barbora Bílková, kteří konkrétně 4. října loňského roku zachránili život řidiči, který se svým autem spadl do vodní nádrže. Policisté na nic nečekali, skočili do vody, kamenem rozbili okénko dveří a řidiče v bezvědomí dostali z vozu na břeh, kde prováděli společně s dalšími přítomnými do příletu vrtulníku resuscitaci.

Tým roku Nejlepším týmem ze všech nominovaných se stal tým kriminalistů 7. oddělení obecné kriminality prvního policejního obvodu, tedy takzvaného „kapsa týmu“. Ti toto ocenění získali s ohledem na jejich úspěšnost při objasňování trestné činnosti, což se jim rok od roku daří stále víc.

Zaměstnanec rokuvítězem této kategorie je pro rok 2017 paní JUDr. Eva Matyášová, právnička, která Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy zastupuje jak při zásadních soudních jednáních, tak i při dalších jiných, neméně důležitých arbitrážích.

Policista roku Tím se pro rok 2017 stal pan mjr. Daniel Kolář, vrchní komisař vnější služby prvního policejního obvodu. Jedná se o policistu, který v řadách bezpečnostního sboru působí už několik desetiletí, během kterých působil jak na základních, tak i vedoucích pozicích. Například řadu let byl vedoucím jednoho z nejvytíženějších oddělení v Praze, kterým je místní oddělení Bartolomějská. Jeho posledním postem je vrchní komisař vnější služby, kde krom jiného v roce 2017 zajišťoval celkem 259 bezpečnostních opatření a akcí. V tomto směru se jedná se o velice důležitou a zodpovědnou práci, při které Daniel Kolář velí desítkám až stovkám policistů v terénu. Major Kolář je navíc dle svých kolegů přirozenou autoritou, odborníkem na slovo vzatým, a při tom všem je ochotný pomoci, poradit a naslouchat druhým. K tomu všemu je v kolektivu oblíbený a vnímaný jako jednoznačný profesionál.

CENA ŘEDITELE je jedním z projektů, kterým vedení pražské policie již desátým rokem děkuje svým policistům za jejich práci, která je dlouhodobě hodnocena na vysoké profesní i etické úrovni. Samotní policisté takové poděkování velice kvitují, kdy si díky němu uvědomují, že i oni jsou určitě součástí té velké „pražské policejní rodiny“.

Zdroj: Policie ČR/ Tomáš Hulan