Soud dal za pravdu námitkám společnosti HŠH architekti, která jako účastník soutěže skončila na třetím místě. Podle soudu je oprávněná námitka, že blob nevyhověl zadaným podmínkám soutěže, a tak Kaplického návrh měla výběrová komise vyřadit.

Důsledkem je rozhodnutí civilního senátu Květoslavy Paloncyové, že studiu má knihovna vyplatit 1,6 milionu korun jako rozdíl mezi finančním oceněním třetího místa a odměnou za místo druhé. Se započtením nákladů řízení a úroků z prodlení má knihovna uhradit částku dvojnásobnou.

Muset platit však vedení knihovny není po chuti; trvá na tom, že k pochybení nedošlo – a zvažuje mimořádný opravný prostředek v podobě dovolání do Brna, k Nejvyššímu soudu ČR. Jasně to plyne ze slov její mluvčí Irena Maňákové. „Počkáme na písemné odůvodnění rozsudku, poté s našimi právníky zvážíme další kroky," konstatovala mluvčí.

Důležité poselství

Naproti tomu Tomáš Hradečný, jeden ze soudících se architektů (kteří v mezidobí ukončili spolupráci a věnují se samostatným projektům) pondělní verdikt vítá jako důležité poselství. „Že se Národní knihovna nepohybuje v právním vakuu," vypíchl, co pokládá na nejpodstatnější.

Situaci vzniklou pravomocným verdiktem bude vedení knihovny řešit se svým zřizovatelem, jímž je ministerstvo kultury. Na vysouzení odškodnění totiž nemá; s vyplacením tří milionů její rozpočet nepočítá. Konkrétní kroky přitom knihovna podnikat musí, jakkoli může být přesvědčena o své pravdě. Podání dovolání je totiž krokem, který nemá odkladný účinek.