Vrchní soud ovšem nevyhověl odvolání státního zastupitelství a původní zprošťující verdikt pravomocně potvrdil. Oba rozsudky tak přizvukují tomu, co Vogel tvrdí od počátku: nařčení je nesmyslné, když ve vztahu k informátorovi si vždy počínal v souladu se zákony – a důsledně respektoval i závazný pokyn policejního prezidenta, který pro tuto oblast policejního působení stanovuje pravidla.

O nevině dlouholetého člena týmu v hodnosti plukovníka byl ostatně přesvědčen i jeho nadřízený – šéf NPC Jakub Frydrych, který se za něho v minulosti opakovaně postavil. Nakonec ale Vogelovi trestní stíhání zřejmě přece jen zlomilo vaz – přišel totiž o post šéfa odboru a stal se jedním z řadových pracovníků.

Sesazen byl přednedávnem v rámci reorganizace – a v jednací síni vrchního soudu uvedl, že tato změna má souvislost s trestním stíháním, které proti němu bylo vedeno. Zvrátit tento stav už nejde, konstatoval Vogel, že rozhodnutí dvou pražských soudů hovořící o jeho nevině nejspíš nebude mít žádný dopad.

Nestandardní postupy?

Postěžoval si současně, že Generální inspekce bezpečnostních sborů, která prověřovala nařčení, že kryl drogové rejdy, postupovala vůči němu nestandardně. Tyhle praktiky, trestní stíhání a vše, co s ním souviselo, ho prý poškodily nejen profesně, ale uškodily rovněž jeho pověsti jako letitého policisty i jako člověka – a poznamenaly také jeho zdraví.

Nyní prý bude žádat po státu náhradu škody i nemajetkové újmy. Chce tak prý postupovat hlavně proto, aby znovu připomněl svůj případ – a poukázal na to, že co se stalo jemu, může potkat i kohokoli dalšího; podobným nařčením, jakému čelil on, by prý vlastně bylo možno zlikvidovat každého policistu.

Křivé nařčení Stíhání manažera NPC zřejmě nebylo vedeno snahou ublížit přímo jemu. Jen se na jeho úkor někdo jiný snažil chránit si vlastní kůži. Odhalený výrobce a obchodník s pervitinem Petr R. totiž uváděl, že působí jako policejní informátor – to mluvil pravdu – a tvrdil, že k tomu, co dělal, mu dal pokyn Miroslav Vogel, aby snáze pronikl do zločineckých struktur. Obžaloba pak hovořila o tom, že Vogel v letech 2009 – 2012 nepodnikl kroky k tomu, aby policie prověřovala drogové obchody Petra R., třebaže o nich věděl, a dokonce mu měl vyzradit policejní poznatky. Svědectví Petra R. však Městský soud v Praze označil za zcela nevěrohodné. Shodného mínění byl nyní i vrchní soud. „Ztotožňujeme se se závěry nalézacího soudu i s jeho hodnocením důkazů," uvedl předseda odvolacího senátu Vladimír Vočka.