Ústavní soud vyhověl stížnosti podané vedením Okresního soudu Brno-venkov, která se domáhala zrušení části rozhodnutí Nejvyššího soudu o nároku na zpětné doplacení platu soudce.

„Dnešní rozhodnutí Ústavního soudu vítám, protože se shoduje s dlouhodobým postojem ministerstva spravedlnosti ve věci narovnání platů soudců. To bylo ve více než 96 procentech případů vyřešeno dohodou o narovnání. Verdikt zároveň pomůže uzavřít i soudní spory těch, kteří na dohodu nepřistoupili, protože soudy mají povinnost při svém rozhodování nález Ústavního soudu respektovat," vzkázal Pelikán.

Rozhodnutí soudu není „výrazná právní tečka"

Ministerstvo jako vedlejší účastník řízení argumentovalo tím, že v daném případě nešlo o natolik intenzivní zásah do ústavně garantovaných práv, který by odůvodňoval nárok na doplacení žalované částky. Zdůraznilo také, že v daném období byla ekonomika ČR v recesi, platy státních zaměstnanců obecně nerostly a státní správa snižovala počty svých zaměstnanců. „S ohledem na tyto poznatky nebyl podle ministerstva spravedlnosti důvod, aby soudcům platy rostly nebo jim byla zpětně vyplácena část platu," uvedla mluvčí ministerstva Tereza Schejbalová.

Prezidentka Soudcovské unie Daniela Zemanová nepovažuje úterní rozhodnutí soudu za „výraznou právní tečku" za případem. „Já si myslím, že ta už byla řečena v předchozím nálezu Ústavního soudu, kde bylo jasně řečeno, že platy soudců byly zkráceny v rozporu s ústavním pořádkem," řekla České televizi s odkazem na rozhodnutí ústavních soudců z léta 2014.

Tři soudci se doplacení zcela vzdali

Většina soudců přistoupila po průlomovém verdiktu Nejvyššího soudu z roku 2014 ohledně zpětného doplacení platů na dohody se státem. Soudci takto uzavřeli celkem 3270 dohod, což neznamená, že těchto soudců reálně bylo 3270 – v případě, že soudce v příslušné době přešel na jiný soud, uzavíral dohodu na každém ze soudů, u nějž působil. Stát soudcům na základě dohod vyplatil celkem 596 milionů korun, konečná vynaložená suma včetně sociálního a zdravotního pojištění a dalších položek činila 825 milionů Kč.

Tři soudci se doplacení protiústavně snížených platů zcela vzdali. Ministerstvo nemá konkrétní informaci, kolik soudců dohodu se státem neakceptovalo – žalob podali 121, avšak jeden soudce působící postupně na více soudech jich mohl podat víc. „Maximálně tedy na dohodu nepřistoupilo 121 soudců, ale je pravděpodobné, že jich bylo méně," shrnula Schejbalová.

Podle dohody soudci dostali peníze za léta 2012 až 2014, o něž přišli kvůli nesprávně vypočítané platové základně, nikoli však peníze pozbyté v letech 2011 a 2012 kvůli tomu, že jim zákonodárci nepřiznávali trojnásobek základny.

Čtěte také: Pelikán dohodl navýšení rozpočtu svého resortu o 650 milionů