Aby bylo cvičení, pokud možno co nejreálnější, bylo do něj zapojeno téměř jedenáct set figurantů jak z řad dobrovolníků, tak například i ze Střední policejní školy MV, kteří byli pro své role zraněných či mrtvých i hodnověrně namaskováni.

Do cvičení byly zapojeny všechny složky integrovaného záchranného systému, tedy desítky pražských policistů, hasičů a záchranářů, ale také strážníků Městské policie hlavního města Prahy a pracovníků Dopravního podniku hlavního města Prahy.

Dalšími partnery v rámci cvičení byly také složky Policejního prezídia ČR, konkrétně Letecká služba a Útvar pro ochranu prezidenta republiky, a dále Magistrát hlavního města Prahy, Městská část Praha 5, Fakultní nemocnice Motol a v neposlední řadě Armáda ČR.

Hlavním cílem cvičení bylo vyzkoušet si a prověřit taktické postupy, součinnost a spolupráci mezi všemi zasahujícími složkami.

Cvičení jsou nutná

„Chceme, aby Česko stále patřilo mezi nejbezpečnější země světa. Proto policie pravidelně cvičí zásahy při teroristických útocích, přestože nám dle bezpečnostních složek v tuto chvíli nic podobného nehrozí,“ uvedl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) s tím, že tato cvičení jsou bezpodmínečně nutná jak pro bezpečnostní složky, tak pro občany a jejich pocit bezpečí.

„Za největší přínos těchto cvičení vnímám to, že se mimořádná událost cvičí v celém komplexu činností od oznámení až po aktivaci traumaplánu, tedy napříč všemi zúčastněnými složkami, kdy je největší důraz kladen především na jejich efektivní koordinaci. Při takovýchto cvičení víc, než kdy jindy platí, že štěstí přeje připraveným,“ uvedl 1. náměstek policejního prezidenta Martin Vondrášek.

„Svým rozsahem a počtem nasazených sil a prostředků bylo cvičení „Anděl 2019“ největším na území hl. m. Prahy. Součástí cvičení bylo také zasedání Krizového štábu hl. m Prahy, kde se prověřovaly rozhodovací procesy všech zúčastněných,“ uzavřel náměstek pražského primátora Petr Hlubuček.