Tříhodinová debata o dvou peticích týkajících nesouhlasu se záměrem vystěhovat obyvatele domků postavených na základech vybudovaných ještě v rámci aktivit H-Systemu (kteří jsou známi jako členové bytového družstva Svatopluk) měla význam.

Je o tom alespoň přesvědčen senátor Jiří Čunek, z jehož podnětu se slyšení uskutečnilo a který se v kauze dlouhodobě angažuje; zastává se právě lidí z družstva Svatopluk.

Podle jeho slov dala akce najevo, že pro všechny věřitele, jejichž rozdílná křídla dosud stojí proti sobě, je výhodné usednout za společný stůl, protože mají společný zájem – a především Městskému soudu v Praze, který se kauzou zabývá, vyslalo setkání vzkaz, že zákonodárci věc sledují a mají zájem, aby bylo rozhodnuto podle zákona, ale i morálky a skutečně spravedlivě.

Podobně hovořili i zástupci družstva Svatopluk. Bohužel – připomněla Čunkova spolupracovnice Tereza Melišová – se neobjevil nikdo z rovněž zvaných zástupců protistrany – tedy konkursní správce a lidé z Občanského sdružení Maják (většina bývalých klientů, kteří přišli o peníze a bydlení nezískali).

Dvakrát okradeni

Veřejné slyšení se týkalo petic nazvaných Pomozte zamezit vystěhování 60 rodin v Horoměřicích a Zabraňte pohromě nevinné rodiny pana Sýkory. Každá z nich nese více než 150 podpisů lidí z družstva Svatopluk a jejich blízkých.

Jde o lidi, kteří v roce 1999 využili možnosti dané tehdejším správcem konkursní postaty dostavět domy, jejichž budování zahájila společnost H-System (s podmínkou, že si doplatí hodnotu pozemků a rozestavěných budov) – záhy ale nastoupil nový správce a do konkursní podstaty byly zahrnuty i domy, jejichž dokončení si lidé zaplatili.

Mají být prodány a výtěžek rozdělen mezi více než tisícovku bývalých klientů H-Systemu, kteří v 90. letech minulého století přišli o peníze, k uspokojení části jejich pohledávek. Lidé z dostavěných domků to vidí jasně: mají být okradeni znovu.

„V roce 2012 bylo asi 70 domů, které v lokalitě Velké Přílepy dostavělo SBD Svatopluk, prodáno konkursním správcem individuálním klientům, přičemž jejich investice byly zohledněny. To stejné očekával i Jaroslav Sýkora. V roce 2013 ale konkursní správce prodal jeho nemovitost zcela nečekaně a netransparentně za nesmyslně nízkou cenu (1,114 milionu) obchodní realitní společnosti, která potom začala podnikat kroky proti rodině pana Sýkory za účelem ho z domu vypudit," shrnula Melišová svůj pohled na nakládání s nemovitostí v hodnotě přes pět milionů. Podle Čunka přitom správce Sýkorovi dával možnost odkupu za 2,2 milionu.

Už čtrnáct let

I protistrana má své námitky. Zmiňovanému majiteli prý nic nebránilo přijít s vlastní nabídkou, majitelé dostavěných domků prý zase nedodrželi podmínky, které jim byly stanoveny.

Horoměřická kauza se táhne již od roku 2001. Tehdy odstartovala žalobou podanou novým konkursním správcem, chtějícím obyvatele vystěhovat a domy prodat k uspokojení věřitelů. Původně lidé z dostavěných domů u soudu neuspěli, díky odvolání je ale kauza projednávána znovu.

V hledání pravdy týkající se budoucnosti 56 rodin z Horoměřic bude ve čtvrtek odpoledne pokračovat pražský městský soud. Je možno očekávat, že před soudní budovou ve Slezské ulici na Vinohradech se opět objeví Horoměřičtí s hesly a transparenty.

„Ten strašný psychický tlak si nikdo nedokáže představit," řekl jeden z nich Martin Junek.

Trestní oznámení sem i tamV souvislosti s kauzou H-System senátor Jiří Čunek loni podal trestní oznámení. Má za to, že správce konkursní podstaty nekoná s péčí řádného hospodáře a majetek zkrachované společnosti byl prodáván hluboko pod cenou. Protikorupční policie se podnětem zabývala – nenašla ale důvod k zahájení stíhání konkrétních osob.

Proti tomuto rozhodnutí se ale Čunek ohrazuje a chce dosáhnout přezkoumání. K jeho nejpádnějším argumentům patří pohled na prodej pozemků v Lichocevsi. Tamějších 842 tisíc metrů čtverečních z majetku H-Systemu prý bylo v roce 2002 prodáno za 17,2 milionu – načež o šest let později nový vlastník údajně prodal zhruba třetinu uvedené výměry za 419 milionů.

A to bez toho, že by mezitím byly jakkoli zhodnoceny. „Obchod tohoto typu by se v normální nezkorumpované sféře nemohl podařit," má senátor jasno o pozadí transakcí.

Čunek také podal další trestní oznámení, a to v souvislosti se způsobem prodeje domu Jaroslava Sýkory. Také proti němu ale padlo trestní oznámení – kvůli podezření z pomluvy.