Nejspíš šlo o díly z hliníkové slitiny sloužící jako součásti pohyblivých schodů.

Do vysvětlování, kde k nim přišel, se dotyčný nehrnul. Dostal je prý od kamaráda, který mu je předal za podíl na výkupní ceně druhotné suroviny…

Na nějaké kloudné vysvětlení jsou nyní zvědaví i policisté.