Soudce Tomáš Novosad sice připustil, že žena profesně se zabývající rozkrýváním hospodářské kriminality skutečně za strany svého nadřízeného čelila nátlaku a jednání, které má charakter sexuálního obtěžování, podle soudu ale nelze prokázat přímou souvislost mezí tímto počínáním a sebevraždou.

Byť to policistka sama naznačovala v dopise na rozloučenou, kde hovořila o naprosté bezmoci.

Nátlak a hrozby

„Zneuctění a prohra," zhodnotila svou situaci, kterou vnímala jako bezvýchodnou poté, co šéfovi ze svého pohledu dala úplně vše: svoji práci i sebe samu. Třebaže vztah s nadřízeným chtěla ukončit, podle advokáta Václava Lásky se musela podvolit vůli muže, který zneužíval svého postavení šéfa.

Když se v květnu přece jen rozhodla říci ne, začala prý být na pracovišti nepokrytě šikanována. Včetně hrozeb, že posudky na její práci budou takové, že u policie skončí.

Jen mírný trest

Ukázalo se však, že problémům čelila i v osobním životě a její okolí j přesvědčovalo, aby vyhledala odborné léčení kvůli depresím a emoční labilitě. Důležité bylo svědectví někdejšího přítele, který je profesí psychiatr. Ani na jeho doporučení ale žena nedala; měla obavy, že záznam o léčení v jejích osobních materiálech by znamenal stop pro další kariéru.

Šikana na pracovišti spojená se sexuálním obtěžováním se během šetření tehdejší inspekce ministra vnitra skutečně prokázala; v té souvislosti vyjádřil soudce Novosad údiv nad tím, že jeho nevhodné chování muži nezabránilo v tom, aby i dnes zastával u policie vedoucí post.

Prohřešek byl vyřešen kázeňským trestem v rámci kompetencí nadřízeného služebního funkcionáře, který muži snížil základní tarif platu o pět procent na dva měsíce.

Situací se zabýval i tehdejší policejní prezident Petr Lessy; mimo jiné zkoumal, jak se k signálům o dění na pracovišti stavěli vyšší nadřízení (žena si totiž stěžovala); zda situaci nepodcenili a nezanedbali opatření, jimiž bylo možno tragédii zabránit. Pochybení z jejich strany shledáno nebylo.

Celkově jde o tři milionyAktuální verdikt v civilní kauze týkající se částky 1,8 milionu korun ještě nemusí být konečný, je možné podat odvolání k Vrchnímu soudu v Praze. Běží navíc ještě další soudní jednání, kde se matka zastřelené policistky domáhá 1,2 milionu korun jako náhrady škody. Ta vyplývá z toho, že ji dcera ze svého platu podporovala částkou 5000 korun měsíčně a hodlala v tom i pokračovat a nadále. Žena tedy v tomto případě požaduje sumu, kterou by jí dcera poskytla za 20 let.