Tohle měl v pátek rozlousknout svým verdiktem Městský soud v Praze. Pravdou bude obojí, vyplynulo ze slov předsedy senátu Alexandra Sotoláře. Podle soudce bylo trestní oznámení skutečně připraveno právníky z Rittigova okruhu – a opravdu prý mohlo jít o firmu odplaty za zveřejnění informací o údajném vyvádění peněz z pražského dopravního podniku prostřednictvím firmy Cokeville Assets směrem k Rittigovi (jde o nyní již pověstných 17 haléřů z každé jízdenky).

To však nic nemění na tom, že Sotolářův senát v průběhu dokazování dospěl k závěru, že trestní oznámení bylo odůvodněné: skutečně došlo k porušování zákona.

Asi není konec

Oba obžalované uznal soud vinnými; na úkor papírny, v jejímž čele stáli, měli obohacovat jednu vlastní společnost. Sittovi mladšímu vyměřil roční podmínku; uložil mu také dvouletý zákaz činnosti a stanovil povinnost nahradit škodu vyčíslenou na 650 tisíc korun. V případě jeho otce, který se podle verdiktu také dostal do konfliktu s paragrafy, pak soud od potrestání upustil.

Rozsudek není pravomocný a je možno podat odvolání k pražskému vrchnímu soudu, Dá se předpokládat, že ten se bude kauzou zabývat nejen na základě odvolání obhajoby (snažící se dosáhnout zprošťujícího verdiktu), ale i obžaloby (žádající naopak podstatně přísnější trest; pro Sittu mladšího pobyt ve věznici v trvání pěti až šesti let).

Dva bez trestu

Na promýšlení otázek viny a trestu si Sotolářův senát nechal téměř měsíc času – závěrečné řeči u soudu zazněly již 21. srpna. Hlavní pochybení hledal soud v činnosti společnosti Avium Partners, kterou v roce 2009 založil mladší z obžalovaných; obchodní ředitel Neographu. Ta měla Neographu vystavovat fiktivní faktury za zprostředkování obchodů; přičemž obžaloba původně operovala se škodou vyčíslenou na osm milionů.

Sitta otec zase musel u soudu vysvětlovat fungování své společnosti Nanograph, založené v roce 2010. Třebaže obžaloba hovoří o třímilionové škodě vzniklé využíváním vybavení Neographu pro vlastní výrobu a nevýhodným předprodáváním produkce, soud v tomto případě odmítl, že by se jednalo o trestnou činnost.

Sitta starší se ale v očích soudu provil napomáháním v trestné činnosti svého syna; stejně trestní senát viděl i počínání třetího z obžalovaných, právníka Martina Kohouta. V obou případech ale upustil od potrestání, protože tito muži neměli žádný vlastní prospěch.

Co je v pozadí?

Obžalovaní vinu vytrvale odmítali; hovořili o mstě lidí z Rittigova okruhu, kteří byli obžalováni právě na základě dokumentů předložených Sittou mladším. Negativně také hodnotili postup žalobkyně Dagmar Máchové, jejímž přičiněním (šlo o zabavení akcií omezující možnost hlasovat na valné hromadě společnosti, provedené se souhlasem městského soudu) prý rodina Sittových utrpěla vážnou majetkovou újmu.

Někdejší ministryně spravedlnosti Helena Válková kvůli tomu dokonce podávala stížnost k Nejjvyššímu soudu ČR. Neúspěšně.