A zaráží ho, že Smetka, který si v souvislosti s H-Systemem odpykává na Pankráci 12letý trest za rozsáhlý podvod, porušování povinností při správě cizího majetku a poškozování věřitele, dosud nebyl propuštěn z vězení na podmínku – což je v podobných případech po odpykání poloviny trestu poměrně běžné.

Čunek to vidí jednoznačně: někomu vyhovuje předhazovat veřejnosti ideu o zločinci představujícím symbol divokého porevolučního podnikání, který si svou vinu musí odpykat do poslední kapky – ve skutečnosti je ale pravda jinde: Smetka na svobodě by se prostě nehodil do krámu. V té souvislosti Čunek, který odsouzeného za mřížemi opakovaně navštívil, připomněl prodeje majetku z konkursní podstaty, pro které už v minulosti nacházel označení typu „rozkrádání za bílého dne".

A argumentoval cenou pozemku prodaného konkursním správcem za 17 milionů korun, jehož třetinu pak nový vlastník po šesti letech prý prodal dál za 400 milionů. Je prý tedy zřejmé, že na uspokojení pohledávek věřitelů zde bylo možno získat stamiliony – ale nestalo se tak; vydělal někdo úplně jiný. Problematicky se podle Čunkových slov může jevit také třeba prodej areálu v Rabyni.

Domy v konkusrní podstatě

Naopak senátor odsuzuje přístup konkursního správce k šesti desítkám bývalých klientů H-Systemu, kteří si s povolením jeho předchůdce domy rozestavěné H-Sytsmem dokončili – a ty následně byly zahrnuty do konkursní podstaty; přes 14 let se pak vedly soudní spory o to, zda se lidé budou muset vystěhovat a domy budou prodány kvůli uspokojení nároků všech bývalých klientů H-Systemu. Teprve ve čtvrtek padl u Vrchního soudu v Praze pravomocný verdikt dávající lidem jistotu, že o bydlení nepřijdou.

Smetku přitom senátor označuje za člověka, kterému není a nemůže být jedno, za kolik se majetek po H-Systemu prodává. Byl totiž odsouzen nejenom k dlouhému pobytu za mřížemi, ale i k náhradě škody. Stručně řečeno: tisícovce klientů, kteří přišli dohromady o více než 980 milionů korun, se má vyplácet náhrada z prodeje zbylého majetku – a co nebude stačit, by měl doplatit Smetka.

Z Čunkova pohledu tak ve chvíli, kdy opustí vězení, bude mít zakladatel zkrachovalé společnosti stamilionové dluhy (které splatit nedokáže). Na rozdíl od situace, kdy by majetek z konkursní podstaty nebyl prodáván nemravně a nesmyslně lacino – byť je to prý děláno „šikovně" a vše je v souladu se zákonem – ale za reálné tržní ceny; to by pak prý byly nároky věřitelů uspokojeny v plné výši. A ještě by mělo něco zbýt, takže by Smetku na svobodě mohlo očekávat tučné bankovní konto. Účet s desetimiliony, možná i stamiliony korun, řekl Čunek novinářům.

Kdyby byl Smetka na svobodě, snažil by se prodej majetku si ohlídat, míní senátor. A prospěch by prý z toho měli i oklamaní klienti. „Jejich zájmy jsou nyní totožné: získat z konkursní podstaty co nejvíce peněz," podtrhl Čunek svůj pohled na věc.

Excelentní hodnocení z věznice

Obvodní soud pro Prahu 4 (rozhoduje soud, v jehož působnosti se nachází věznice, v níž je odsouzený umístěn) Smetkovým žádostem o podmínečné propuštění opakovaně vyhověl – poprvé již před třemi roky – nepravomocné rozhodnutí ale vždy zvrátil verdikt odvolacího senátu Městského soudu v Praze. Čunek připomněl, že vliv na rozhodnutí obvodního soudu měla i excelentní hodnocení z pankrácké věznice (kde se v poslední době shodou okolností vystřídali tři ředitelé – a všichni shodně na Smetku pěli jen slova chvály).

Uvězněný podnikatel na Pankráci pracuje jako manažer výroby – a vydělává prý úplně nejvyšší částku, jakou odsouzený může za práci za mřížemi dostat. A ač jde o pouhou kapku v moři, většinu z této částky posílá na umoření dluhu. Naposledy se obvodní soud k možnosti předčasného propuštění vyslovil kladně na počátku uplynulého týdne – vzhledem ke stížnosti podané státním zastupitelstvím ale věc opět poputuje k městskému soudu.

Právě tam zákonodárce Čunek spatřuje žábu na prameni. „Fakt, že JUDr. Vlasák z městského soudu žádost o propuštění opakovaně zamítá, poškozuje nejenom ing. Smetku, ale také věřitele konkurzu," uvedl Čunek v tiskové zprávě. „Klienti H-Systemu dnes jednoznačně vidí, že držení Petra Smetky ve vězení hraje v jejich neprospěch," konstatoval.

Městský soud nebude tyto výroky nijak komentovat, sdělila Deníku jeho mluvčí Markéta Puci. Jmenovaný soudce nicméně netajil své překvapení. Luboš Vlasák Deníku připomněl, že ohradit se musí jednak jako soudce, jednak jako místopředseda soudu. „Kategoricky odmítám zásah představitele zákonodárné moci do rozhodování soudu," řekl Deníku.

Čunek prý neví, o čem mluví

Vlasák je navíc přesvědčen, že Čunek pořádně neví, o čem hovoří – kdyby se prý seznámil s obsahem předchozích rozhodnutí městského soudu, kde jsou i jednoznačně vysvětleny důvody, podobným způsobem by se vyjadřovat nemohl. Současně soudce zarazilo, proč se senátor oháněl právě jeho jménem, jestliže šlo o rozhodnutí tří soudců-profesionálů, členů specializovaného senátu s označením 6To (který má podle rozvrhu práce přidělena odvolací jednání v kauzách všech trestných činů v dopravě na území hlavního města a právě posuzování návrhů na podmínečné propuštění z výkonu trestu v obou pražských věznicích; pankrácké i ruzyňské – včetně její pobočky ve Velkých Přílepech).

V samotné věci Vlasák trvá na správnosti dosavadních rozhodnutí, na jejichž přijímání se podílel. Zákonné podmínky po podmínečné propuštění odsouzeného na svobodu stanoví trestní zákoník v § 88, odst. 1 a 3; podle jeho ustanovení připadá tato možnost v úvahu u osob, které po odpykání stanovené části trestu (v daném případě jde o nejméně polovinu) prokazují svým chováním a plněním povinností polepšení a může se očekávat, že v budoucnu povedou řádný život.

Současně se přihlíží i k další skutečnostem: zejména zda do výkonu trestu nastoupily včas a zda částečně nebo zcela nahradily či jinak odčinily škodu nebo jinou újmu způsobenou trestným činem. U Smetky šlo především o posuzování postoje odsouzeného k trestné činnosti – a právě k náhradě škody. Ani splnění všech podmínek nicméně nemusí znamenat cestu na svobodu. Leckoho překvapuje, že soud o propuštění rozhodnout může, ale nemusí – opakované judikatury Ústavního soudu ČR to stanoví jednoznačně: zákonný nárok na propuštění neexistuje.

Nesplnění některých zákonných podmínek

Ve Smetkově případě podle Vlasákových slov některé zákonné podmínky nebyly splněny; některé se posléze splněnými staly a některé nesplněny zůstaly. Městský soud následně uložil soudu prvního stupně doplnit důkazní situaci. O tom, že nedávno znovu rozhodoval obvodní soud, Smetkovi opět vyhověl a byla podána stížnost, takže věc opět zamíří k městskému soudu, ví Vlasák zatím jen z tisku. Přesné informace k současné situaci získá městský soud ve chvíli, kdy od obvodního soudu obdrží úřední písemnosti. „My pak přezkoumáme, zda splnil naše závazné pokyny," nastínil Vlasák Deníku další postup.

Trvá přitom na tom, že dosavadní rozhodování odvolacího senátu, ve kterém zasedá, bylo zcela v pořádku. Svědčí prý o tom i nález Ústavního soudu ČR číslo III. ÚS 75/13, který ve věci Petra Smetky odmítl ústavní stížnost. „To znamená, že se ztotožnil s naším rozhodnutím – a to je vrcholná instituce, která je jediná oprávněná naše rozhodnutí přezkoumávat; na rozdíl od pana senátora," konstatoval soudce Vlasák.

Senátor Čunek má nicméně jasno: vzhledem k osobním kontaktům mezi představiteli justice, kde se zná kdekdo s kdekým, je třeba zvažovat i variantu, že to, co se kolem Smetkova propuštění-nepropuštění odehrává, nemusí být náhoda. Někdo prý na ponechání Smetky za mřížemi může mít osobní zájem.

Proč? Nejde prý o „pomstu" za to, co kdysi udělal Smetka, ale o krytí toho, co s majetkem po H-Systemu mohli dělat ti, kteří přišli po něm. „Běží promlčecí lhůta," vysvětlil Čunek, kde on vidí příčinu rozhodování o tom, že má Smetka nadále setrvat za mřížemi. Nakonec se prý může stát, že někdo rozhodne: ano, konkursní podstata byla ochuzena o stovky milionů – ale už se nedá nic dělat; je to promlčené.

Čtěte také: Soud: Lidé z Horoměřic o domy nepřijdou