Podle závěrů kriminalistů NCOZ mělo minimálně od 3. čtvrtletí roku 2010 do 2. čtvrtletí roku 2012 docházet ke krácení DPH v souvislosti s obchody s drahými kovy, které obvinění pořizovali na Slovensku prostřednictvím účelově zřízených korporací (tzv. missing trader) a následně prodávali v České republice.

"Takto realizovaný prodej uvedeného zboží je zatížen DPH s povinností přiznat daň na výstupu. Předmětnou povinnost měli obvinění oznamovat v daňových přiznáních zcela pravdivě. Oproti povinnosti přiznat a poté zaplatit DPH na výstupu však měli obvinění do daňových přiznání úmyslně uvést nepravdivé informace o fiktivních nákupech zboží v ČR v téměř stejných hodnotách, jako byly hodnoty prodaného materiálu. Uvedeným způsobem tak měli snížit svoji daňovou povinnost z částek v řádu milionů, až desítek milionů, na částky v řádech tisíců korun." uvedl mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej.

  

Případ s krycím názvem ZLOMKY byl poměrně komplikovaný zejména tím, že jsou všichni obvinění občané Slovenské republiky a většina úkonů trestního řízení musela být proto prováděna na Slovensku.

  

"Celé vyšetřování probíhalo za aktivní spolupráce příslušných finančních úřadů a Finančního analytického úřadu (FAÚ). V případě pravomocného rozsudku hrozí všem obviněným trest odnětí svobody od pěti do deseti let. Trestní stíhání všech osob je vedeno na svobodě," uzavřel Ibehej.